Opleidingen details Human Concern Academy

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basistraining Ervaringsprofessional in de zorg (ID nummer: 384381)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie5815-5-2020 t/m 14-5-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 5615-5-2020 t/m 14-5-2021
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie115-5-2020 t/m 14-5-2021
K&J/OG opleiding - overige taken215-5-2020 t/m 14-5-2021

De Academy is een initiatief van Stichting Human Concern, waarin de interne opleiding tot Ervaringsprofessional ® is doorontwikkeld tot een training voor zorgprofessionals, die hun ervaringsdeskundigheid met psychische problematiek of anderszins ontwrichtende levenservaring systematisch en methodisch in willen leren zetten in de behandeling van cliënten.  In het programma ligt de focus op de therapeutische werking en methodische inzet van professionele nabijheid en self-disclosure, essentiële ingrediënten onder de noemer ‘non-specifieke’ factoren in een therapeutische relatie.

Voor wie?
De deelnemers aan de basistraining tot Ervaringsprofessional® bestaan uit een diverse groep professionals in de zorg, werkzaam binnen een zorginstelling of in een eigen zorgpraktijk.

Onderwerpen
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De begrippen Ervaringsdeskundige, Ervaringswerker, Ervaringsdeskundige zorgprofessional en Ervaringsprofessional® in de zorg en het onderscheid hiertussen;
 • Beroepscompetentieprofiel van de Ervaringsprofessional® in de zorg;
 • Theorie m.b.t. professionaliseren ervaringsdeskundigheid;
 • Methodiek(en)  professionele inzet ervaringsdeskundigheid;
 • Attitude en grondhouding van de Ervaringsprofessional®;
 • Verdiepen contact mét en kennis van de eigen geschiedenis aan levenservaringen en bijbehorende leerprocessen;
 • Therapeutische/begeleidende werkrelatie: contact met je-zelf en contact met je cliënt;
 • (Tegen)overdracht;
 • Kwetsbaarheid en intimiteit;
 • Autonomie en zelfregulatie;
 • Grenzen inzet ervaringsdeskundigheid;
 • Integratie van professionele discipline en ervaringsdeskundigheid.

Eindtermen
Onderstaande eindtermen zijn gekoppeld aan de vakspecifieke competenties van de Ervaringsprofessional® in de zorg.

Attitude

De deelnemer:

 • is autonoom, present, zelfregulerend en transparant;
 • is in staat tot contact en verbinding met de ander zonder het contact met zichzelf en eigen menselijkheid te verliezen (Professionele nabijheid);
 • is in staat de eigen wijsheid van de ander te onderzoeken, erkennen en te benutten. 

Inzet Ervaringsprofessie

De deelnemer:

 • heeft eigen problematiek, levensloop, ontwrichtende ervaringen in alle facetten voldoende doorwerkt en kan deze in contact met de ander brengen;
 • weet zijn/haar ervaringskennis methodisch in te zetten t.b.v. herstel van de ander.

Zelfhantering

De deelnemer:

 • reflecteert kritisch en constructief op eigen denken, voelen en handelen. Hij/zij weet deze informatie in het hier en nu effectief te benutten ten gunste van het leerproces van de ander;
 • kent eigen kwetsbaarheden/krachten en kan (tegen)overdracht vakkundig hanteren;
 • heeft zicht op mogelijke restanten van diens eigen problematiek, weet deze adequaat te hanteren en verder te bewerken.

Methodisch handelen

De deelnemer:

 • kan de eigen professionele discipline en ervaringsdeskundigheid in samenhang inzetten;
 • benadert de kern van de problematiek van de ander door te kijken naar functies en onderliggende oorzaken;
 • is in staat om zichzelf met de ander te verbinden in de dynamiek aan processen die aanwezig zijn in het hier en nu en kan deze ter plekke benutten.

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
LV POH-GGZLandelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3 4 5
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
8
14
ja
3500
72
toetsing en evaluatie
Zorgprofessionals, werkzaam binnen een zorginstelling of in een eigen zorgpraktijk met een erkende HBO of WO vooropleiding tot begeleider of behandelaar in de (geestelijke gezondheids)zorg. Minimaal 2 jaar werkervaring met cliƫnten en ervaringsdeskundig met een psychische problematiek of ontwrichtende levenservaring.
Bestand 
Programma deelnemers.pdf845 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

De HC Academy richt zich op bij- en nascholing van professionals in de zorg.

Baden Powellweg 305m
1069 LH
Amsterdam
020 610 6224
Selecteer een bestand aub.