Opleidingen details Springer Media, Events Gezondheidszorg

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Congres Kindermishandeling | 7 februari 2020 (ID nummer: 384367)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd57-2-2020 t/m 6-2-2021

Tijdens dit ggz-congres gaan experts in op wát nodig is in de praktijk om kindermishandeling te voorkomen, signaleren, stoppen en het behandelen ervan in de keten. Wie doet wat? De nieuwste inzichten, onderzoeksresultaten en praktische handvatten bij dit actuele probleem worden met de deelnemers gedeeld.

Aanleiding voor het congres
Kinderen hebben een veilige opvoedomgeving nodig om gezond op te groeien. Dit is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Jaarlijks worden 119.000 kinderen mishandeld of misbruikt, een gruwelijk hoog aantal.

Kindermishandeling en seksueel misbruik zijn problemen van enorme omvang, complexiteit en urgentie. Naast de angst die het teweeg brengt zijn er de schadelijke gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Gevolgen die levenslang kunnen zijn en zowel de psychische als de lichamelijke gezondheid raken. De gevolgen van het meemaken van mishandeling zijn meestal negatief, maar er zijn mogelijkheden om deze vreselijke gebeurtenis om te buigen in een gunstiger richting.

Tijdens dit congres wordt ingegaan op wat er in de praktijk nodig is om kindermishandeling te voorkómen, signaleren, stoppen en te behandelen in de keten. Wie doet wat?

  • Na het bijwonen van deze dag heeft u inzicht in:
  • Preventie van kindermishandeling: wie doet wat?
  • Systeemgericht werken in de keten
  • Update van de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

U gaat in workshops en verdiepende sessies zelf aan de slag met:

  • Werken met de kindcheck
  • Praten met kinderen
  • Concreet oefenen met praten met ouders
  • Vroegkinderlijke traumatisering
  • Ouderschap en psychiatrie
  • Behandelaanbod getraumatiseerde kinderen
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2
Het congres is ontwikkeld voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, kinderpsychiaters, orthopedagogen. Daarnaast kan het interessant zijn voor jeugdbeschermers, (gezins-)voogden, pleegzorgmedewerkers, leerkrachten en andere professionals die in hun werk te maken hebben met kindermishandeling.
5
Nee
0
359
Bohn Stafleu van Loghum is CRKBO geregistreerd en daarom zijn de genoemde tarieven btw-vrij.

319,- per persoon | Collega tarief (vanaf 2 personen)*
359,- per persoon | Abonnee tarief (abonnees van GZ-Psychologie, Kind & Adolescent Praktijk, Kind & Adolescent, Neuropraxis, TPO De Praktijk)*
399,- per persoon | Regulier tarief
Hoofdniveau
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Tijd09:30 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Springer Media is een dynamisch mediabedrijf dat zich richt op de gezondheidszorg en een lange historie kent als medische uitgeverij.

Met het sterke merk Bohn Stafleu van Loghum (BSL) bieden wij betrouwbare Nederlandstalige vakinformatie, educatieve uitgaven en diensten voor opleiding, beroepsuitoefening en praktijkvoering voor studenten, professionals en bestuurders in de gezondheidszorg.

Walmolen 1
3994 DL
Houten
Postbus 246
3990 GA
Houten
nvt
Selecteer een bestand aub.