Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie (ID nummer: 384268)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie184-3-2020 t/m 3-3-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 3,54-3-2020 t/m 3-3-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek4,54-3-2020 t/m 3-3-2023
K&J/OG opleiding - overige taken14-3-2020 t/m 3-3-2023

Elke ervaring en elk probleem wordt belicht en behandeld vanuit het ingewikkelde samenspel tussen kind, ouder en omgevingsfactoren, en de invloed hiervan op de ouder-kindrelatie. Het model waarin ontwikkeling gezien wordt als kind, ouder en omgevingsfactoren die elkaar continu beïnvloeden, wordt het transactioneel ontwikkelingsmodel genoemd. Dit model helpt om het ingewikkelde samenspel tussen kind, ouder en omgevingsfactoren te begrijpen.

Problemen waarmee jonge kinderen vaak aangemeld worden, zijn voeden, eten, huilen, slapen en gedrag. De vraag of het hier om tijdelijke voorbijgaande problemen gaat of dat het om symptomen gaat van ernstigere problematiek wordt belicht vanuit het transactioneel ontwikkelingsmodel. Bij specifieke problemen bij de ouder zoals psychiatrische problematiek of onverwerkt trauma wordt de ouder niet alleen als volwassene met eigen problematiek gezien, maar ook vanuit het ouderschap. Als ouder die het beste voor het kind wil, maar ook als ouder die mogelijk vanuit eigen problematiek ongewild en onbedoeld minder beschikbaar is. Er wordt stilgestaan bij de vraag welk effect dat heeft op de beleving van het ouderschap en op de relatie met het kind. Belangrijk hierin is het evenwicht tussen risico- en beschermende factoren en de veerkracht in het gezin of sociale omgeving.

Wat leer je?

Na het volgen van deze module:

heb je inzicht in de gezonde en pathologische ontwikkeling en stoornissen bij jonge kinderen in de context waarin zij opgroeien

heb je geoefend met het observeren en analyseren van dyadische en triadische processen, waarbij gekeken wordt naar zowel kind-, ouder-, als hulpverlener- en omgevingsfactoren

heb je handvatten om gericht met deze jonge gezinnen aan de slag te gaan in lijn met je professionaliteit, door het gebruiken van de juiste benadering, gedegen onderzoek, observaties, begeleiding, signalering en behandeling of door het doen van een gegronde doorverwijzing

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
JeugdverpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
12
14
ja
855
18
toetsing en evaluatie
Doelgroep IMH-generalist/ consulent
Alle disciplines zonder GGZ -behandelverantwoordelijkheid: Jeugdverpleegkundige, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, Maatschappelijk Werker, Neonatoloog, Consultatiebureau arts, huisarts, verloskundige, Gynaecoloog, Kinderarts, Arts Jeugdgezondheidszorg, vak therapeut, Logopedist, Kinderfysiotherapeut, Toegepast psycholoog, Orthopedagoog/Basispsycholoog bij voorbeeld werkzaam in wijkteam of kinderopvang, Gezinswerker werkzaam in buurt- en wijkteam of bureau Jeugd zorg, Veilig Thuis, Gezinsbegeleider Raad voor Kindermishandeling, Wijkverpleegkundige, Geestelijk verzorger en andere vergelijkbare professionals zonder GGZ- behandelverantwoordelijkheid.

Doelgroep IMH-specialist
Alle disciplines met GGZ-behandelverantwoordelijkheid: (BIG- en NIP- of NVO- geregistreerde): GZ-psycholoog, Kind- en Jeugd psycholoog NIP, Klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychoanalyticus, Orthopedagoog-Generalist NVO, (Kind & Jeugd) psychiater, en andere vergelijkbare professionals met GGZ- behandelverantwoordelijkheid.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd13:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen6 dagdelen van 3 uur

Tijd09:00 - 15:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.