Opleidingen details Onderwijscentrum UMC Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

“Onderwijsvernieuwing in het Wilhelmina Kinderziekenhuis” (ID nummer: 383973)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2320-1-2020 t/m 19-1-2021

Inleiding onderwijsvernieuwing TOP 2020

Top 2020 is het herziende opleidingsplan voor de kinderarts van de toekomst. Het opleidingsplan heeft als visie de (toekomstige) zorgbehoefte van het zieke kind als leidraad te hebben en oriënteert zich op “de zieke”, in plaats van op “de ziekte”. Om deze visie ook in het cursorisch onderwijs tot uiting te brengen, zal dit onderwijs volledig worden vernieuwd. Het huidige cursorisch onderwijs heeft bijvoorbeeld een onderwijsdag ‘kinderpulmonologie’ en een onderwijsdag ‘kinder-KNO’. Het nieuwe cursorisch onderwijs focust zich op klinische presentaties, bijvoorbeeld een onderwijsdag ‘benauwdheid’ en een dag ‘koorts en infecties’. Dit betekent een grondige revisie van de huidige opzet van de onderwijsdagen. Hiervoor heeft de “Denktank cursorisch onderwijs TOP 2020” een programma in elkaar gezet. Tijdens deze inleiding zal dit concept worden besproken en zullen de sprekers aan de hand van enkele voorbeelden laten zien hoe het nieuwe cursorisch onderwijs er uit gaat zien. Het doel van de inleiding is het op gang brengen van een gestructureerde discussie over de implementatie van dit concept.

 

Pro/Con debat

Een belangrijk tweede doel van de avond is het implementeren en oefenen met onderwijsvernieuwing in de klinische praktijk en tijdens onderwijs aan arts-assistenten. Het Pro/Con debat gaat de deels serieuze, deels humoristische kickstart zijn van dit programma. De sprekers zullen op basis van prikkelende stellingen aan de zaal laten zien dat het Pro/Con debat kan worden ingezet om participatie van studenten te maximaliseren. Zij zullen laten zien dat argumenteren en klinisch redeneren van een groep kan worden getoetst. Tevens laten ze zien dat ook individuen makkelijk kunnen worden aangesproken om actief mee te denken en hardop te redeneren. Deze methode is breed toepasbaar in werkgroeponderwijs, maar zelfs in de dagelijkse klinische praktijk en besluitvorming. Er zullen voorbeelden van meerdere manieren van implementatie worden gedemonstreerd. Het Pro/Con debat wordt dus niet alleen een activerende kickstart, maar ook een demonstratie van één van de te gebruiken activerende werkvormen.

(Meerdaagse) Nascholing
 
0
Tijd18:00 - 21:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Het UMC Utrecht biedt voor opleiders en plaatsvervangend opleiders in de medisch specialistische opleidingen binnen de OOR Utrecht 3 Train de Trainers (“TdeT”) trainingen à twee dagen aan (“Utrechtse Leergang”). Deze trainingen volgen de inhoud van het document Naar een Raamplan en scholing voor opleiders medische vervolgopleidingen (Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 2005, vol.24, 72-77).

De Utrechtse Leergang is ontwikkeld in verband met de verplichte didactische scholing voor de opleidingsgroepen na het kaderbesluit van de MSRC in 2006. Bij toekenning van de opleidingen en visitaties speelt deelname aan deze cursussen een belangrijke rol.

De trainingsmodules I en II zijn al een of meerdere keren gegeven, de derde module is in ontwikkeling. Het zijn intensieve programma’s waarbij een groot deel gewijd ís aan het daadwerkelijk oefenen. De bedoeling is om de sessies zoveel als mogelijk interactief te laten zijn en om in een veilige en plezierige leeromgeving op didactisch gebied veel van elkaar te leren. Daardoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de ervaring van zowel de deelnemers als van de begeleiders van de training.

In TdeT I geven de trainers inzicht in de leerprocessen bij volwassenen op de gebieden van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Ook het creëren van een veilige en plezierige leeromgeving als een belangrijke voorwaarde is voor het geven van goed onderwijs en het geven én ontvangen van feedback krijgt de aandacht.

TdeT II staat in het teken van de grote lijn van de individuele professionele en persoonlijke ontwikkeling van de AIOS en de rol van de opleider daarbij, met aandacht voor de ontwikkeling van beroepsgerichte competenties en de beoordeling daarvan.

TdeT I moet als eerste worden gevolgd, de overige twee trainingen kunnen in willekeurige volgorde gevolgd worden.

Eén trainingsmodule bestaat uit twee dagen van 09.00 tot 17.00 uur. Voorafgaand aan de training wordt het programma met opdrachten opgestuurd.

TdeT I
Don. en Vrij. 20 en 21 sept. 2007 in Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist
Don. en Vrij. 8 en 9 nov. 2007 in Chalet Helenaheuvel, Doorn

TdeT II
Don. en Vrij. 13 en 14 dec. 2007 in Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist


Voor de opleiders en plaatsvervangende opleiders in de medisch specialistische opleidingen binnen de OOR Utrecht zijn er vooralsnog geen kosten aan verbonden.

Universiteitsweg 98
3584 CG
Utrecht
Postbus 85500
3508 GA
Utrecht
088 755 34 51
Selecteer een bestand aub.