Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Oplossingsgericht coachen en adviseren (ID nummer: 383912)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCt- Nascholing op het gebied van supervisievaardigheden en/of didaktiek2428-5-2020 t/m 27-5-2021

Als gedragskundige fungeer je vaak als inhoudelijk begeleider of adviseur voor andere professionals zoals uitvoerende medewerkers. Je hebt inhoudelijk een sturende functie met een bepaalde mate van eindverantwoordelijkheid terwijl je soms geen of nauwelijks contact hebt met de cliënt. Het is dus essentieel dat je de medewerker die wél cliëntcontact heeft op zo’n manier coacht en adviseert dat deze een optimaal resultaat bereikt in het werken met de cliënt.
In deze cursus verdiep je je in de methodiek van oplossingsgerichte gespreksvoering en in het bijzonder in de toepassing van deze methode bij het coachen en adviseren van medewerkers (intern of extern).

Bij de oplossingsgerichte methodiek staat niet het probleem centraal, maar datgene wat de ander zoekt en wenst. Door middel van verschillende technieken wordt de gesprekspartner hierbij uitgenodigd te fantaseren en te visualiseren over hoe de situatie eruit zou zien “als het probleem er niet meer zou zijn”. Aan de hand van deze informatie wordt gekeken wat men al doet om deze “gewenste situatie” te bereiken en wat er nog voor nodig zou zijn om dichter bij de oplossing te komen.
Degenen die er inmiddels ervaring mee hebben opgedaan beschrijven de methode als respectvol, dicht bij de beleving van de gesprekspartner en zeer effectief.
Oplossingsgerichte coaching en advisering geniet in toenemende mate belangstelling en wordt intussen toegepast in veel verschillende organisaties zoals scholen, bedrijven, de GGZ en ziekenhuizen.

De cursus omvat 4 lesdagen. In deze dagen fris je theorie en uitgangspunten van het oplossingsgerichte gedachtegoed op en ontwikkel je vaardigheden in het toepassen van de oplossingsgerichte methode. Je oefent met oplossingsgerichte methodieken zoals beginvragen, zoeken naar uitzonderingen en het geven van indirecte complimenten en het uitvragen van de gewenste situatie. We gaan in op het oplossingsgericht coachen van medewerkers en het gebruik van oplossingsgerichte gespreksvoering in de diagnostiek en in advisering en overleg. Ook besteden we aandacht aan een systemische benadering van casuïstiek waar je mee te maken hebt.

Na afloop van deze cursus:

Beschik je over meer kennis over oplossingsgerichte methodiek
Beschik je over vaardigheden om oplossingsgerichte gespreksvoering toe te passen in de advisering aan en coaching van medewerkers (intern/extern)
Beschik je over vaardigheden om oplossingsgerichte gespreksvoering toe te passen in verschillende situaties en heb je de oplossingsgerichte methodiek kunnen integreren in je eigen professionele werkwijze

 

 

 hulpvraag en behandeldoel
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
8
14
 ja
1250
24
toetsing en evaluatie
CRKBO
Psychologen, (ortho)pedagogen en anderen (hbo- of wo-vooropleiding) die intern of extern professionals coachen of adviseren.
Bestand 
OCA publieksinfo.docx52 KB
Hoofdniveau
SV nascholing didaktiek
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.