Opleidingen details Medilex BV

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Familieparticipatie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (ID nummer: 383877)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal

Deelnemers weten wat driehoekskunde inhoudt en hoe ze dit kunnen toepassen in hun instelling
Deelnemers weten hoe ze kunnen samenwerken in de driehoek en hoe ze zorgen voor een goede balans

Deelnemers weten welke verschillende rollen er binnen een familie zijn

Deelnemers kennen de juridische kaders van de familie waaronder rechtspositie en aansprakelijkheid 

Deelnemers weten hoe ze om kunnen gaan met kritiek en klachten van de familie
Deelnemers hebben handvatten om om te gaan met kritiek en klachten van de familie 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)KNMG-GAIA
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4 5
verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en begeleiders, AVG-artsen, assistent begeleiders
5
Nee
0
395
Dit bedrag is inclusief naslagwerk en lunch en exclusief btw
Bestand 
Template programma.pdf213 KB
Hoofdniveau
Dramatherapie
Muziektherapie
Beeldende therapie
Tijd09:30 - 16:00
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Medilex heeft meer dan 25 jaar ervaring in het organiseren van studiedagen, congressen en cursussen op het gebied van zorg, onderwijs en welzijn. Door de onafhankelijke werkwijze van Medilex varieert het aanbod studiedagen van complexe beleidsmatige vraagstukken tot oplossingen voor de werkvloer.

Missie:
Medilex organiseert kennis om professionals beter hun dagelijkse werk te laten doen.

Visie:
Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers onze programma’s ervaren als direct toepasbaar, interactief en actueel. Medilex organiseert kennis – onafhankelijk, deskundig en met oprechte aandacht:

  • Onafhankelijk – onze programma’s worden onafhankelijk, in eigen beheer, samengesteld zonder sponsoring of in opdracht van derden. Thema’s worden van meerdere kanten belicht waardoor de deelnemer zich een objectief beeld kan vormen.

  • Deskundig – dankzij onze organisatorische én inhoudelijke deskundigheid ontwikkelen wij kwalitatief hoogwaardige programma's.

  • Oprechte aandacht – wij zijn betrokken en benaderen met oprechte aandacht deelnemers, sprekers en elkaar. 

Wij streven ernaar met behulp van de input van sprekers en deelnemers onze programma's voortdurend te verbeteren. 

 

De Dreef 2
3706 BR
Zeist
Postbus 289
3700 AG
Zeist
(030) 69 33 88 7
Selecteer een bestand aub.