Opleidingen details Stichting Sympopna

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Overprikkeling. Een maatschappelijk probleem, kunnen we het conceptualiseren? (ID nummer: 383856)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Vakbekwaamheid1,513-2-2020 t/m 12-2-2021

Overprikkeling…een veel voorkomend probleem binnen onze maatschappij. Het begrip wordt vandaag de dag veel gebruikt door artsen, therapeuten en patiënten zelf en lijkt ziekte overstijgend te zijn, aangezien veel patiëntgroepen er last van hebben. Denk hierbij aan autismespectrumstoornis, niet aangeboren hersenletsel, verstandelijke beperking, posttraumatische-stressstoornis, migraine/ clusterhoofdpijn en chronische aspecifieke lichamelijke klachten bij hoogsensitiviteit. Door de overprikkeling kunnen zij niet meer of minder goed naar behoren functioneren en vallen zij geheel of gedeeltelijk uit in onze maatschappij.

Wanneer er ingezoomd wordt op het begrip overprikkeling, dan is er wetenschappelijk nog weinig over bekend. Vragen die vooral op dit moment spelen zijn ’Waar hebben we het nu over bij overprikkeling? Wat is het? Wat is erover bekend? Is het te conceptualiseren? Deze vragen kunnen een mooi startpunt zijn om overprikkeling te bekijken vanuit deze verschillende invalshoeken (hersenletsel, dementie, psychiatrische stoornissen).

De overkoepelende vraag die ons bezig houdt is ‘Is overprikkeling een vergeten transdiagnostische dimensie?’ ‘Kunnen we het valideren?’ ‘En kunnen we toewerken naar een concreet product?’

Tijdens dit congres wordt ingegaan op bovenstaande vragen waarbij wetenschappelijk inzichten omtrent overprikkeling aan het licht komen. Daarnaast wordt ook ingegaan op praktische implicaties voor diagnostiek, behandeling en begeleiding.

Het congres heeft als doelgroep psychologen, (ortho-)pedagogen, psychiaters, verpleegkundigen, onderwijskundigen, docenten/leerkrachten, arbeidsdeskundigen en allen die belangstelling hebben voor het onderwerp overprikkeling.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dr. Erno Hermans Hoofdonderzoeker - Donders Instituut voor Hersenen, Cognitie en Gedrag Prof. dr. Judith Homberg Hoogleraar, Afdeling Cognitieve Neurowetenschappen, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboudumc Dr. Gisela M. Terwindt Hoofd van de hoofdpijnpolikliniek Leids Universitair Medisch Centrum Sanne van Heumen Psychosociaal therapeut en traumatherapeut, Wijs in je lijf Interview met Danny door Marcellino Bogers Danny is ervaringsdeskundige op het gebied van Niet aangeboren hersenletsel Prof. dr. Caroline van Heugten Hoogleraar Klinische Neuropsychologie Maastricht University en Hoofd Expertisecentrum Hersenletsel (NAH) Limburg Marieke Werkman, MSc Promovendus op het project ‘De Sensatie van een Goed Leven’ Universitair Medisch Centrum Groningen, afdeling Sociale Geneeskunde Dr. Hilgo Bruining Kinder- en Jeugdpsychiater, UMC Utrecht
5
Tijd9:30 - 17:00
LocatieEde (NL) (Toon kaart)

Stichting Sympopna is opgericht in 1992 te Utrecht door medewerkers uit de Geestelijke Gezondheidszorg. Doelen zijn: het uitdragen van kennis, het ontwikkelen van vaardigheden en het stimuleren van onderzoek op het gebied van de (para-)medische wetenschap.

De Stichting tracht haar doelstellingen onder meer te verwezenlijken door het organiseren van cursussen, congressen en het uitgeven van publicaties.
 

Van Alphenstraat 38 bis
3581 JC
Utrecht
Postbus 14109
3508 SE
Utrecht
06 55500310
Selecteer een bestand aub.