Opleidingen details Academie Voor Schematherapie Nederland

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Fasegerichte Groepschematherapie (FGST) voor Cluster B Persoonlijkheidsstoornissen (ID nummer: 383828)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd4014-11-2019 t/m 13-11-2020

Algemene informatie

Cliënten met persoonlijkheidsproblematiek profiteren van groepstherapie. Uit een onderzoek van Farrell, Shaw, & Webber (2009) blijkt dat schematherapie in een groep (30 sessies) gegeven naast de gebruikelijke behandeling als resultaat had dat 94% van de cliënten na 8 maanden niet meer voldeed aan de criteria voor een borderline persoonlijkheidsstoornis. Een pilot uitgevoerd bij Riagg Maastricht leverde na een jaar  voorlopige resultaten op (Dickhaut & Anrtz, 2014). Deze lijken vergelijkbaar en gaven aanleiding tot een grotere studie van Arntz en Farrell die in  2010 is gestart. 

In GST wordt veel gebruik van experiëntiële technieken.

In de deeltijdtherapie hebben wij een fase model ontwikkeld waarbij de cliënten in vier fases van elk 6 maanden worden behandeld. 

 

Dickhaut, V. & Arntz, A. (2014). Combined Group and Individual Schema Therapy for Borderline Personality Disorder: a Pilot Study. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 45, 242-251.

 

Voordelen groepsschematherapie (GST) 

Naast de algemene voordelen van groepstherapie zoals herkenning, interpersoonlijk leren en onderlinge steun zijn er vergeleken bij individuele schematherapie een aantal specifieke voordelen zoals:

Feedback van cliënten is meer geloofwaardig

Door de herkenning bij elkaar, voelen patiënten zich sneller veilig

Twee- of meerstoelentechniek  en rollenspelen kunnen met meer personen gespeeld worden en zijn krachtiger in een groep

Bestrijden van straffende modus met hele groep is krachtiger

Werken met de blije kind modus is leuker en spontaner in een groep

Samenwerken van psycholoog en vaktherapeut geeft extra input bij het ontwikkelen van ervaringsgerichte oefeningen

 

Voordelen van het fasegericht  FGST

Elke fase brengt zijn eigen taken met zich mee, alle deelnemers zijn bezig met vergelijkbare taken

Per fase kunnen duidelijke doelen worden gesteld

Aan de hand van deze taken vinden bij elke fase evaluaties plaats. Evaluaties en fasegerichte taken maken duidelijk welke grenzen en/of extra ondersteuning er nodig zijn om de stap naar de volgende fase te kunnen maken. Therapie is gefocusseerd op gezamenlijk en stapsgewijs leren en daarom niet eindeloos.

 

Doelstelling van deze cursus

Je kent de theorie van GST en de verschillen tussen individuele ST en (F)GST

Je weet wat de taken zijn van de therapeut bij het werken met cliënten met persoonlijkheidsproblematiek middels (F)GST. 

Je weet hoe je het groepsproces veilig maakt en veilig houdt

Je weet wat nodig is in de samenwerking met je co-therapeut bij het werken met (F)GST

Je kent de basisprincipes van het ontwikkelen van ervaringsgerichte groepsoefeningen stoelentechnieken, rollenspelen en imaginaties met of zonder rescripting (doel, verwachting client, presenteren oefening, begeleiden oefening, opbouw/afbouw, spanningsregulatie)

Je weet hoe je ervaringsgerichte technieken moet  toepassen in samenwerking me je co-therapeut 

Je weet hoe je samen kunt omgaan met de dynamiek de groep (o.a empathische confrontatie, grenzen stellen, verbinding creëren, gebruiken van self-disclosure, begeleiden bij leren omgaan met  onderlinge conflicten, ruimte maken voor verschillen en autonomie)

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Cognitief gedragstherapeuten (VGCt)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Vaktherapeuten, die reeds in het bezit zijn van een basiscursus Schematherapie
25
Ja
15
Literatuurstudie en enkele opdrachten (zoals invullen testen en verzinnen oefeningen), alsmede voorbereiden eindtoets
995
Bestand 
febr2020.pdf255 KB
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische therapie (PMT)
Beeldende therapie
Tijd10:00 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
Locatie

Tijd10:00 - 17:00
Locatie

De Academie voor Schematherapie biedt prikkelende en toepasbare basiscursussen, vervolgcursussen en workshops voor (vak)therapeuten,  (KP / GZ) psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en anderen die zich willen verdiepen in Schematherapie in een individuele en of groepssetting. 

Daarnaast biedt de Academie voor Schematherapie cursussen op maat, ook in-company, supervisie en leertherapie,

Onze ‘unique selling points’ zijn:

* Experientiëel werken vanuit de 'crossover' tussen klinisch  psychogen en dramatherapeuten met als resultaat het verdiepen van ervaringen en betekenisgeving binnen de Schematherapeutische behandelingen

* SMART behandelen met de fasegerichte benadering, waarin je leert

wat de taken zijn van de therapeut zijn en hoe die veranderen gaandeweg de therapie 

hoe je het groepsproces veilig maakt en veilig houdt, maar ook de dynamiek van de groep optimaal gebruikt binnen de 'window of tolerance'

hoe je gezonde druk opvoert zodat cliënten aan de fasegerichte taken kunnen voldoen

hoe je ervaringsgerichte technieken kunt afstemmen op de verschillende fasen

* Kleine groepen met twee docenten

Porseleinstraat 1
6216 BP
Maastricht
Porseleinstraat 1
6216 BP
Maastricht
‭+31 (0) 6 52 05 55 27
Selecteer een bestand aub.