Opleidingen details Maleene de Ridder

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

leergang strategisch leiderschap voor vrouwelijke artsen (ID nummer: 383821)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 34021-1-2020 t/m 20-1-2021

Het doel van de leergang is om vrouwelijke artsen te ondersteunen en te begeleiden in persoonlijk leiderschap. Bovendien is het doel om vrouwelijke artsen te stimuleren aan de top te komen en te blijven door aan een duurzame relatie met hun omgeving te werken. Of, zoals een van de deelneemsters zo treffend wist te zeggen: wat ik hier leer is het belang van de verbinding, de connectie en dat je zonder connectie geen dialoog hebt.

Dat wij dit alleen met vrouwen doen is omdat leiderschap gender-specifieke uitdagingen en valkuilen met zich meebrengt. Voor mannen geldt dat trouwens ook.
We stimuleren de deelneemsters hun eigen stijl van leiderschap te ontdekken en te ontwikkelen.
Dit gezamenlijk proces blijkt niet alleen leerzaam maar ook als heel steunend ervaren te worden. Ons streven is een netwerk te creëren van vrouwelijke artsen in het management van organisaties die door een meer evenredige vertegenwoordiging hun toegevoegde waarde kunnen leveren aan een evenwichtiger en gezondere werksituatie in de medische zorg.

We gaan in op verschillende connecties en we gebruiken daarvoor de TGI (themagecentreerde interactie)methode:de verbinding met jezelf, met de relaties op je werk en met je relatie tot de context.

De inhoud
De groep bestaat uit maximaal 10-12 vrouwelijke artsen met minimaal 5 jaar ervaring en afkomstig uit  diverse specialismen
Gestart wordt met een kennismakingsavond/kickoff.
Op de leergang komt aan de orde:
-    hoe kan ik mijn eigen stijl van werken behouden zonder uitgeput te raken,
-    hoe kan ik draagvlak creëren,
-    hoe gebruik ik mijn netwerk om mijn doelen te realiseren,
-    hoe ontdek ik de verborgen agenda’s in de top en hoe oefen ik daarop invloed uit.
-    ik wil weten wat ik echt wil en daarmee persoonlijk leiderschap nemen.
-    Hoe moet ik omgaan met macht?

Werkwijze:
Het TGI model.
In de leergang werken wij met het Thema Gecentreerde Interactie (TGI) model. Leiderschap (het Thema) komt pas tot zijn volle ontwikkeling als je evenveel gewicht weet te geven aan dat wat jij zelf wil, kan en aan waarde wil toevoegen, (Blok1) als dat wat anderen willen, kunnen en drijft (blok 2). Rekening houdend met de context waarin zich dit afspeelt (Je team, je afdeling binnen de organisatie, de organisatieontwikkeling en de ontwikkeling in de organisatie omgeving, zoals b.v. de politiek) (Blok 3). Alle drie de elementen horen evenveel waarde te krijgen bij het echte leiderschap. Vanaf 2020 wordt een 4e Blok toegevoegd waarbij wordt stilgestaan bij het duurzaam verankeren van inzichten en het ontwikkelen van een actieplan om de visie te realiseren.
Wat deze leergang uniek maakte voor vrouwen was dat zij herkennen dat zij vele thema’s delen die vaak voortkomen uit sociale patronen die eigen zijn aan mannelijke of vrouwelijke (groeps)dynamiek. Zij leren afstand te nemen en zich niet meer zo persoonlijk geraakt te voelen. Het jezelf of anderen de schuld geven maakte plaats voor “onthechter” strategisch sturen op eigen focus.
B.v. in blok 1: hoe zorg je dat je uitkomt voor wat je echt wil en daar ruimte mee inneemt. Vrouwen zijn nogal eens geneigd zich kleiner of onzichtbaarder te maken waardoor hun invloed minder aanwezig is. Hoe doe je dat dan op een assertieve en niet op een agressieve manier.
Maar ook: hoe zorg je dat je de positie van de ander echt kent en dat ook zichtbaar/voelbaar maakt. Vrouwen kunnen nogal eens overgaan tot “telling en selling” in plaats van echt de connectie aan te gaan. Hoe ben je dus op een verbindende manier duidelijk. “Geen dialoog zonder connectie.” (blok 2).
Of hoe kan je op een niet-manipulatieve manier macht en invloed aanwenden om strategische doelen te behalen. 

(Meerdaagse) Nascholing
3975
voor vnva leden wordt er een korting gegeven
Tijd9:00 - 17:30
LocatieDriebergen-Rijsenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:30
LocatieDriebergen-Rijsenburg (NL) (Toon kaart)

Leergang strategisch leiderschap voor vrouwelijke artsen.Deze leergang sluit aan bij de VNVA missie, die er naar streeft dat vrouwelijk artsentalent beter benut wordt en er meer vrouwelijke artsen doorstromen naar de top.De leergang is bestemd voor vrouwelijke artsen die al meerdere jaren hun professionele vaardigheden hebben toegepast en zich nu in een fase bevinden waarin zij meer invloed willen uitoefenen binnen hun werksituatie.Dat kan zowel vanuit een ambitie een leidinggevende of bestuurlijke functie te vervullen, als vanuit de behoefte meer persoonlijk leiderschap op zich te nemen binnen de bestaande werksituatie. Voor een uitgebreide folder en persoonlijk advies kun je contact op nemen met Maleene de Ridder - info@maleenederidder.com 

Tromphuis, MH Tromplaan 47
7513 AB
Enschede
063121404779
Selecteer een bestand aub.