Opleidingen details Parnassia Groep

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Training Motiverende Gespreksvoering JEUGD (ID nummer: 383592)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Cursus Gedragstherapeutisch Medewerker - contacturen128-6-2020 t/m 7-6-2023

Deze training geeft handvatten om in het gesprek met jongeren een vertrouwensrelatie op te bouwen en de motivatie tot verandering te onderzoeken, te ontlokken  en waar mogelijk te versterken. Motiverende gespreksvoering biedt bij de jongere doelgroep handvatten voor het gesprek, rekening houdend met de behoefte van jongeren aan autonomie die juist zo bij deze levensfase hoort en de eventuele weerstand die ontstaat als er sprake is van dwang of drang. Op zoek naar verandertaal, in een motiverend gesprek, dient de behandelaar ook  rekening te houden met de cognitieve en emotionele ontwikkeling van de jongere.  In deze training wordt daar uitgebreid aandacht aan geschonken.

Het doel v.d. training is het aanleren van vaardigheden voor motiverende gespreksvoering en de daarbij horende grondhouding.

1. Kennis hebben van de principes van MGV.
2. De juiste, patiëntvriendelijke, niet-moraliserende en niet-confronterende houding ten toon spreiden.
3. In staat zijn zich te onthouden van moraliserende, etiketterende en discussie uitlokkende uitspraken.
4. Aantoonbaar in staat zijn bij verschillende cliënten (in verschillende stadia van het veranderproces, van verschillende demografische en etnische achtergrond en verschillende co morbide problematiek) fundamentele onderdelen van MGV uit te voeren, te weten:

a. Open vragen, reflectief luisteren, bekrachtigen en samenvatten.
b. Doel en focus van een gesprek vinden en vasthouden
c. Verandertaal herkennen, ontlokken en versterken
d. Op MGV-getrouwe wijze informatie en advies geven
e. Behoudtaal onderscheiden van dissonantie in de relatie en op gepaste wijze hanteren

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)KNMG-GAIA
1 2 3
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 hulpvraag en behandeldoel
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
10
20
ja
0
12
Geen toetsing, wel evaluatie
CRKBO
Minimaal HBO
Hoofdniveau
Cogn.gth.werker bij-/nascholing
Tijd9:00 - 16:30
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 16:30
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Stichting Parnassia Groep

Parnassia Academie Kiwistraat 43
2552 DH
Den Haag
088-3577582
Selecteer een bestand aub.