Opleidingen details Ziekenhuis Rijnstate Verloskunde

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Carrouseltraining acute verloskunde (ID nummer: 383522)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2321-1-2020 t/m 20-1-2021

Aan de hand van verschillende scenario’s, onderverdeeld in 5 workshops, willen we dieper ingaan op de multidisciplinaire samenwerking in de acute zorg. Op deze manier willen we de onderlinge samenwerking voor alle betrokkenen inzichtelijker maken en verbeteren. In de workshops loopt als rode draad: CRM in de keten.

De workshops zijn:

Reanimatie van de neonaat in de 1e lijn. Vaardigheden en CRM items in de keten worden geoefend. Kennis wordt mondeling getoetst en komt tijdens deze workshop aan bod.

Reanimatie van de neonaat in de 2e lijn. Vaardigheden en CRM items in de keten worden geoefend. Kennis wordt mondeling getoetst en komt tijdens deze workshop aan bod.

Doelstellingen reanimatie neonaat:

U kunt overdragen volgens de SBAR

U kunt de minimale tijd benoemen voor het afnavelen van de onbedreigde pasgeborene

U kunt het verschil tussen BLS en ALS beschrijven

U kunt de definitie van de reanimatie van de neonaat beschrijven

U kunt benoemen welke aanpassingen noodzakelijk zijn om een geslaagde overgang van foetaal naar neonataal leven mogelijk te maken

U kunt 2 mogelijke complicaties van de reanimatie bij de neonaat benoemen

U kunt benoemen welke maternale risicofactoren er zijn voor de neonaat

U kunt het verschil tussen centrale en perifere cyanose beschrijven

E kunt benoemen wanneer er gestart wordt met beademen en met hartmassage van de neonaat

U weet hoe vaak u per minuut moet beademen indien geen hartmassage wordt gegeven.

U kunt de compressie-ventilatie ratio aangeven

U kan de 2-persoons techniek uitleggen

U kunt de taken/verantwoordelijkheden voor de 1e en 2e lijn tijdens de reanimatie neonaat benoemen

” Parallelle actie”. Bedoelen we allemaal hetzelfde? Interactieve sessie waarbij we de samenwerking in de keten op elkaar willen afstemmen. Het verschil tussen het VSV protocol parallelle actie en het protocol van de ambulancedienst naast elkaar leggen. Verschillen bespreken. Doel betere afspraken die we in een nieuw gezamenlijk protocol gaan vastleggen waardoor de communicatie helder is.

“Beyond a split second”. Presteren onder druk, ga de uitdaging aan! CRM items in de keten worden geoefend.

Doelstelling: tijdens deze workshop inzicht krijgen in welke factoren belemmerend kunnen werken in een goede communicatie.   

Maternale reanimatie, haast geboden! Vaardigheden en CRM items in de keten worden geoefend. Kennis wordt mondeling getoetst en komt tijdens deze workshop aan bod.

Doelstellingen maternale reanimatie:

U kunt de incidentie benoemen van deze zeldzame complicatie

U kunt benoemen wat een rugligging bij een a terme zwangere voor mogelijke consequentie op de vena cava kan hebben

U weet vanaf welk amenorroe de reanimatie negatief beïnvloed kan worden en waarom?

U kunt de fysiologische veranderingen in de zwangerschap met betrekking tot de longen benoemen

U kunt de fysiologische veranderingen rondom het hart beschrijven

U kunt beschrijven welk zwangerschaps gerelateerde oorzaken een hartstilstand tot stand kan brengen

U kunt aangeven welke oorzaken reversibel en corrigeerbaar zijn

U kunt beschrijven wat de 4 H’s inhouden

U kunt beschrijven wat de 4 T’s inhouden

U kunt op de juiste wijzen hulp inroepen van andere disciplines

U kunt op juiste wijze starten met BLS

U kunt een dmv SBAR een overdracht geven aan andere hulpverleners die ALS overnemen

U weet de namen en de werking van de verschillende medicijnen die nodig zijn bij een reanimatie

U weet wanneer een perimortum sectio nodig is

U kent de tijdsgrens van het verrichten van een perimortum sectio

(Meerdaagse) Nascholing
 
0
Tijd18:00 - 21:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

In het ziekenhuis wordt 4 x per jaar een multidisciplinaire calamiteitentraining obstetrie gegeven waarvoor we accreditatie willen aanvragen
Wagnerlaan 55
6815AD
Arnhem
088-0058888
 
Selecteer een bestand aub.