Opleidingen details HMC/GHZ, Landsteiner Instituut

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Haags acute zorg Symposium: Welke troef heb jij in handen? (ID nummer: 383443)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2628-1-2020 t/m 27-1-2021

Thema: trauma

Het overkoepelende thema van het Haags Acute Zorg Symposium is trauma. Het symposium zal dan ook geopend worden door de dagvoorzitter die de traumacasus presenteert.

Deze casus loopt als rode draad door het symposium en verbind de verschillende sprekers met elkaar. Tussen de sprekers zal de dagvoorzitter steeds een stukje verder vertellen over de casus, waarna ook de volgende spreker wordt aangekondigd. Uiteraard is de presentatie van die spreker van toepassing op de patiënt in de casus.

 

ATLS door Dr. Würth – SEH arts HMC

Deze presentatie gaat in op de verpleegkundige aspecten van de trauma-opvang. Hierin wordt elke stap van dit proces besproken met de bijbehorende afwegingen en meest recente inzichten.

Leerdoel: de deelnemer heeft na deelname aan het symposium kennis van de basisprincipes van ATLS. 

 

Spoedechografie door Drs. I. Berg – SEH arts HMC

Deze presentatie gaat over de rol en betekenis van echografie in de acute setting. Er zal besproken worden wat het nut op dit moment is van echografie en welke conclusies er aan verbonden kunnen worden.

Leerdoel: de deelnemer heeft na deelname aan het symposium kennis van de toepassing van echografie in de acute setting.

 

Neurotrauma door Dr. P. van Vliet en Dr. S. Achterberg – Neuro-intensivisten HMC

In deze presentatie worden de meest recente inzichten op het gebied van neurotrauma besproken. Naast het trauma van de casus zal er besproken worden welke interventies bij welke schade mogelijk zijn.

Leerdoel: de deelnemer heeft na deelname aan het symposium kennis van de diverse neurotraumatische problematiek, de behandeling en verpleegkundige aspecten hierbij.

 

Cor-contusie door Dr. S. A. Mollema – Cardioloog HMC

Deze presentatie gaat over de cardiale problematiek die mogelijk is bij traumapatiënten. Naast ritmeproblematiek zullen ook de hemodynamische aspecten worden belicht.

Leerdoel: de deelnemer heeft na deelname aan het symposium kennis van de cardiale complicaties bij trauma patiënten en is in staat hierbij de juiste verpleegkundige interventies toe te passen.

 

Infusievloeistoffen door Baxter

Baxter zal presenteren wat de laatste inzichten zijn op het gebied van infusievloeistof. Zij zullen dit relateren aan de casus en de verschillende situaties op de SEH en IC wanneer er grote hoeveelheden infusievloeistoffen worden toegediend.

Leerdoel: de deelnemer heeft na deelname aan het symposium kennis van de toepassing van de verschillende infusievloeistoffen.

 

Intoxicatie door Drs. E. van Koppen – Intensivist HMC

De presentatie gaat over diverse vormen van intoxicatie en de mogelijke behandelingen hierbij.

Leerdoel: de deelnemer heeft na deelname aan het symposium kennis van de behandeling en verpleegkundige aspecten bij intoxicaties.

 

Invloed van stress op teamprestaties door Mw. Dijkstra

Deze presentatie geeft inzicht in de invloed van stress op teamprestaties. Op de SEH en IC  wordt altijd in teamverband gewerkt en onder hoge druk. Met deze kennis in huis is het voor de teams nog beter mogelijk om samen te werken.

Leerdoel: de deelnemer heeft na deelname aan het symposium inzicht in de invloed die stress kan hebben op teamprestaties en is in staat hier op in te spelen in de praktijk.

 

Nachtdiensten door Drs. S. Kooijman – Endocrinoloog LUMC

Nachtdiensten worden door elke verpleegkundige gedraaid. Het is bekend dat nachtdienst een negatieve invloed heeft op de gezondheid. De vraag is hoe kan dit zoveel mogelijk beperkt worden. Welke interventies zijn er voor de verpleging mogelijk om fitter te zijn in en na een nachtdienst.

Leerdoel: de deelnemer heeft na deelname aan het symposium kennis van de mogelijkheden om fitter in en na de nachtdienst te zijn.

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
AmbulancezorgVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Intensive CareVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(Meerdaagse) Nascholing
0
Tijd12:30 - 20:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd12:30 - 20:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Het Landsteiner Instituut faciliteert en stimuleert opleiding, ontwikkeling en wetenschap voor het Groene Hart Ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum.

HMC H-gebouw Lange Lombardstraat 35 2512 VP DEN HAAG en Groene Hart Ziekenhuis Bleulandweg 3 2803 HG GOUDA
2512 VA
Den Haag
Postbus 432
2501 CK
Den Haag
088-979 2842
Selecteer een bestand aub.