Opleidingen details VoedingOnline
E-learning module Diabetes type 2 (ID nummer: 383337)
E-learning on demand
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Diëtisten - Scholing82-3-2020 t/m 2-3-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie in principe ingegeven door de opleider. U kunt echter zelf ook presentie invoeren.

Leerdoelen E-learning module Diabetes type 2
Aandacht voor voeding en de voedingsstatus kan een belangrijke rol spelen in de preventie van diabetes type 2 maar ook in de behandeling van dit ziektebeeld en het voorkomen van complicaties en comorbiditeit.
Na het volgen van deze module bent u in staat:

 • de risicofactoren aan te geven die kunnen leiden tot type-2-diabetes;
 • aan te geven hoe type-2-diabetes ontstaat;
 • aan te geven welke (laboratorium)diagnostiek zinvol is bij patiënten met een verhoogd risico op type-2-diabetes;
 • aan te geven welke voedingsadviezen zinvol zijn in de preventie van type-2-diabetes;
 • aan te geven op welke wijze de preventieve voedingsadviezen kunnen worden geëvalueerd;
 • te benoemen wat de effectiviteit is van voedingsadviezen in de preventie van type-2-diabetes;
 • te benoemen welke problemen in de voedingsstatus aanwezig kunnen zijn op het moment van het stellen van de diagnose type-2-diabetes;
 • aan te geven welke voedingsadviezen zinvol zijn om de voedingsstatus weer te normaliseren nadat de diagnose type-2-diabetes is gesteld;
 • aan te geven welke voedingsadviezen belangrijk zijn voor de preventie van complicaties en comorbiditeit van type-2-diabetes;
 • aan te geven welke invloed veel gebruikte medicatie bij type-2-diabetes heeft op de voedingsstatus;
 • aan te geven welke (laboratorium)diagnostiek zinvol is bij patiënten met type-2-diabetes en op welke momenten;
 • te benoemen wat de effectiviteit is van voedingsadviezen in de behandeling van type-2-diabetes.

  
Inhoud E-learning module Diabetes type 2

 1. Bestuderen van het e-book Diabetes type 2.
 2. Maken van de Toets Diabetes type 2. U kunt rustig de tijd nemen om de toets te maken. Er is geen tijdslimiet gebonden aan het maken van de toets.
 3. Invullen Zelfreflectieformulier Diabetes type 2.
 4. Invullen Evaluatieformulier E-learning module Diabetes type 2.
 5. Insturen van 'Toets Diabetes type 2', 'Zelfreflectieformulier Diabetes type 2' en 'Evaluatieformulier E-learning module Diabetes type 2' naar het e-mailadres dat op de toets en formulieren staat vermeld.
 6. Heeft u alle genoemde formulieren ingestuurd en > 70% van de vragen van de 'Toets Diabetes type 2' juist beantwoord, dan ontvangt u een nascholingscertificaat. Haalt u het niet in één keer, dan krijgt u een 2e kans.
 7. Uitwisseling van ervaringen met medecursisten op het gebied van diabetes type 2 kan plaatsvinden via het forumonderdeel 'E-learning module Diabetes type 2' op de internetsite van VoedingOnline.
 8. Vragen kunnen worden gesteld via het contactformulier.
   
 NVD - Diëtisten
zie handleiding
 
Mw. M.A. Verheul-Koot
8
120
Toelichting op inschrijfgeld:
€ 120 (e-book € 60 en de e-learning module € 60).
Er kan ook worden gekozen voor jaarabonnement op VoedingOnline (€ 250/jaar).
Met een volledig jaarabonnement VoedingOnline (e-books en e-learning) kunnen daarnaast ook de andere beschikbare E-learning modules van VoedingOnline worden gevolgd (zie www.voedingonline.nl).
Toelichting op studiebelastingsuren:
8 uur (zelfstudie 7 uur, toets 1 uur).
 Ik verklaar dat de cursus voldoet aan de CGR-normen (Code Geneesmiddelen Reclame), de Code Medische hulpmiddelen (GMH), de Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, het sponsorbeleid van de betreffende beroepsvereniging(-en) en dat de financiering van de cursus geen (schijn van) belangen verstrengeling kent

VoedingOnline biedt e-learning modules op het gebied van voeding aan voor diëtisten, artsen, apothekers en andere aan voeding gerelateerde professionals.

Boschsloot 27
3474 HJ
Zegveld
0348-421593