Opleidingen details Leids Congres Bureau B.V.

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Masterclass Wet zorg en dwang (ID nummer: 383010)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie42-6-2020 t/m 1-6-2023
K&J/OG opleiding - overige taken22-6-2020 t/m 1-6-2023

De nieuwe Wet zorg en dwang is per 1 januari ingegaan. De wet schept kaders voor het toepassen van onvrijwillige zorg en versterkt de rechtspositie van cliënten. Professionals worden geacht de wet te kennen maar kampen nog met vragen over de toepassing en gevolgen van deze nieuwe wet. Tijdens deze masterclass brengt Brenda Frederiks de deelnemers in één middag op de hoogte van de laatste informatie over de Wet zorg en dwang en vooral wat de gevolgen zijn voor de zorg in praktijk.

Leerdoelen:
- Kennisname van de kernboodschap van de Wet zorg en dwang
- Kennisname van de relatie tussen de nieuwe Wet zorg en dwang met andere wetten, zoals de Wgbo
- Beheersing begrip onvrijwillige zorg
- Kennis van klachtrecht en introductie cliëntenvertrouwenspersoon
- Kennis van verantwoordelijkheden binnen de wet
- Kennis en toepassing stappenplan
- Kunnen toepassen Wzd in verschillende praktijksituaties (m.b.v. casuïstiek)
 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)KNMG-GAIA
DementieverpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Geriatrie-GerontologieVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4
academici en HBO-ers
Overig
 Inleidend
 Verbredend
 Verdiepend
20
55
ja
349
3,5
Geen toetsing, wel evaluatie
nvt
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd13:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Het Leids Congres Bureau is een professioneel congresorganisatiebureau dat studiedagen en congressen ontwikkelt over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van zorg, welzijn en lokaal beleid. Daarnaast verlenen wij logistieke en inhoudelijke ondersteuning bij de organisatie van studiedagen en (internationale) congressen.

Lammenschansweg 144 D
2321 JX
Leiden
Postbus 16065
2301 GB
Leiden
071 5148203
Selecteer een bestand aub.