Opleidingen details Pluryn

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Praktische psychofarmacologie en slaapproblemen en -stoornissen (ID nummer: 382918)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie10,515-1-2020 t/m 14-1-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 2,515-1-2020 t/m 14-1-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek815-1-2020 t/m 14-1-2023

Vaak worden kinderen en jeugdigen met o.a. psychiatrische problematiek behandeld met een combinatie van therapie, ouderbegeleiding en medicatie. Het helpt als je als gedragswetenschapper inzicht hebt in de psychofarmacologie. Deze cursus behandelt de werking en toepassing van de meest gebruikte psychofarmaca en de mogelijkheden en beperkingen ervan. Met die kennis verbeter je je samenwerking met de voorschrijvende behandelaar en met de ouders.

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

therapeutische relatie: wat is de invloed van inzet van medicatie op het therapeutisch proces?

indicaties en targetsymptomen: vaak gaat het initiatief uit van de behandelaar: 'moet deze cliënt geen medicatie krijgen?'

farmacokinetiek

farmacodynamiek en neurobiologie; effectiviteit en veiligheid

ethiek en regelgeving

de praktijk

psychofarmaca en verstandelijke beperking

richtlijnen en casuïstiek

interdisciplinaire samenwerking AVG-arts en gedragskundige.

doelstelling:

de cursist leert de farmacologische werking en mogelijkheden, beperkingen en klinische toepassing van de meest gebruikte psychofarmaca kennen, zowel bij jeugdigen als bij volwassenen met een verstandelijke beperking

de cursist (gedragswetenschapper) kan in multidisciplinaire samenwerking beter over en weer afstemmen met voorschrijvende behandelaar, i.c. kinder- en jeugdpsychiater en AVG arts

de cursist krijgt inzicht in eigen rol bij medicamenteuze therapie

de cursist heeft inzicht in de normale slaap en de meest voorkomende slaapproblemen en slaapstoornissen

de cursist kan de slaapkalender en de slaapvragenlijst hanteren die bijdragen aan diagnostiek en indicatiestelling binnen insomnie

 

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
12
20
ja
nvt
10,5
toetsing en evaluatie
werkzaam binnen Pluryn
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:00 - 16:45
Locatie Maarsbergen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenindien corona VIA zoom

Tijd9:00 - 16:45
LocatieMaarsbergen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentweede dag in Oosterbeek Utrechtseweg 316

Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen, een vak leren en werken. Ook wanneer er sprake is van complexe problematiek in gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Pluryn ondersteunt jongeren en volwassenen bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Dit doen we via onze landelijk werkende voorzieningen voor langdurige zorg, jeugdzorg,  en GGZ. Maar ook door middel van ambulante diensten, arbeidsintegratie, onderwijs en maatschappelijke ondernemingen. Iedereen doet mee! Powered by Pluryn. Want de kracht komt uit de mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

Pluryn is zowel regionaal als landelijk actief en werkt vanuit 17 terreinlocaties en meer dan 250 woonlocaties in Gelderland, Noord-Limburg en Noordoost-Brabant. Wij beschikken over meerdere gespecialiseerde behandel- en dienstencentra. Bij Pluryn werken meer dan 6.000 medewerkers en vele vrijwilligers. Cliënten uit heel Nederland weten Pluryn te vinden.

Industrieweg 50
6541 TW
Nijmegen
Postbus 53
6500 AB
Nijmegen
088-7792000
Selecteer een bestand aub.