Opleidingen details Stichting Pharos

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Themabijeenkomst Interculturele palliatieve zorg: ’In gesprek over leven en dood’ (ID nummer: 382548)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Vakbekwaamheid130-1-2020 t/m 29-1-2021

Introductie

Ongeveer 11% van de Nederlandse bevolking heeft een niet-westerse migrantenachtergrond. Van deze groep zijn 250.000 mensen ouder dan 55 jaar en in 2050 zijn dat er naar verwachting zelfs meer dan 560.000. Steeds meer niet-westerse migranten hebben zorg nodig in de laatste levensfase en palliatieve zorg wordt bij hen een steeds belangrijker thema. Toch maken zij – deels door een gebrek aan kennis over de mogelijkheden – minder gebruik van bepaalde voorzieningen en ondersteuning, terwijl zij daaraan wel behoefte hebben. Hun opvattingen en onderliggende waarden, en daaruit voortvloeiende wensen over passende zorg in deze fase, verschilt nogal eens van de dominante Nederlandse opvattingen, waarin op een directe manier over de dood wordt gesproken. De verleende zorg sluit mede daarom vaak niet aan bij de betekenis die migranten hebben van goede zorg, noch bij hun wensen in de laatste levensfase. Dat leidt niet alleen tot onvrede bij de patiënt en diens familie, maar ook bij zorgverleners. Die voelen die zich onvoldoende toegerust om goede zorg te bieden.

Leerdoelen:

De bijeenkomst draagt bij aan de volgende competenties (leerdoelen)

  • de bekwaamheid om zich bewust te zijn van eigen visie en hoe anderen hier naar kijken
  • het belang van de vier dimensies (fysiek, psychisch, sociaal, spiritueel) voor kwaliteit van leven begrijpen
  • de bekwaamheid om juiste vragen te stellen, empathie te tonen en te luisteren naar de patiënt en naasten
  • respect te tonen voor (de visie van) patiënt en naasten in elke fase
  • respect hebben voor culturele aspecten van verschillende levensovertuigingen
  • de verdere verdieping van de bekwaamheid om te communiceren met patiënt en naasten over levensvragen (spiritueel, psychosociaal) en hierbij rekening te houden met culturele aspecten
  • de verdere verdieping van de bekwaamheid om goed naar patiënt/naasten te luisteren en vragen stellen, hierdoor conflicten bij de patiënt en naasten te signaleren en hierop te anticiperen
  • het geven van voorlichting, advies en instructie aan patiënt en/of naasten zodat zij keuzes kunnen maken voor gewenste palliatieve zorgverlenging
Gudule Boland, Hatice Bölek-Tokgöz, Fatox Ipek
3
Tijd19:00 - 21:30
LocatieOosterhout (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenAmphia Ziekenhuis

Tijd17:00 - 21:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

Arthur van Schendelstraat 620
3511 MJ
Utrecht
Postbus 13318
3507 LH
Utrecht
030-234 98 00
Selecteer een bestand aub.