Opleidingen details Altrecht Psychosomatiek Eikenboom

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Lichaamsgericht Mentaliseren (basiscursus) (ID nummer: 382350)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal

Patiënten met ernstige ‘Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten’ (SOLK) blijken gebrekkig te mentaliseren. Dit houdt in dat zij er moeite mee hebben een verbinding te ervaren tussen lichamelijke verschijnselen en innerlijke toestanden zoals gedachten, emoties of herinneringen. Tijdens behandeling is een lichaamsgerichte mentalisatie focus dan ook van groot belang. Therapeuten richten zich hierbij op lichaamssignalen van patiënten en van zichzelf. De lichaamsgerichte mentalisatie bevorderende therapie (L-MBT) is gebaseerd op de gehechtheidtheorie en op de theorie van het mentaliseren (Fonagy). Een veilige transparante therapeutische relatie is hierbij voorwaarde. De technieken zijn makkelijk te combineren met allerlei therapieën voor SOLK.

Leerdoelen:

Het verkrijgen van kennis en ervaring in de technieken van lichaamsgericht mentaliseren en het aanleren van timing. 

De bedoeling van deze cursus is dat deelnemers:

  • meer kennis en ervaring krijgen met lichaamsgericht mentaliseren
  • beter beseffen hoe en wanneer zij en de patiënt (niet) mentaliseren
  • explicieter leren stilstaan bij lichaamssignalen en innerlijke ervaringen van de patiënt en van zichzelf
  • opener communiceren over eigen lichamelijke en innerlijke ervaringen
  • patiënten meer helpen om lichamelijke en innerlijke ervaringen uit te wisselen
  • zich meer realiseren wanneer bepaalde lichaamsgerichte-mentalisatie-bevorderende technieken (L-MBT) beter wel en beter niet gebruikt kunnen worden.

De theorie en achtereenvolgens vier categorieën basisinterventies worden besproken, gedemonstreerd en geoefend. De categorieën zijn samengevat met het acroniem MENS: 

  • Modus van (niet) lichaamsgericht mentaliseren herkennen
  • Exploreren bij patiënt van lichaamssignalen en innerlijke belevingen
  • Nagaan bij jezelf (de therapeut) van lichaamssignalen en innerlijke belevingen en deze tot uitdrukking brengen
  • Stimuleren van onderlinge uitwisseling

Tevens is er ruimte voor specifieke vragen. En daarbij wordt er aandacht geschonken aan het toepassen van het geleerde op de werkplek.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
RevalidatieVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
SPVVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Professionals die werken met patiënten met ernstige SOLK, zoals psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten (in het bijzonder psychosomatisch fysiotherapeuten), vaktherapeuten (in het bijzonder PMT'ers beeldend therapeuten, creatief therapeuten).
15
Ja
8
Ter voorbereiding op elke cursusdag dient literatuur te worden gelezen. Daarnaast krijgen de cursisten na de eerste en na de tweede dag een huiswerkopdracht.

voorbereiding dag 1 (4 uur): lezen van:
* Spaans, J. (2017). Lichaamsgerichte mentalisatie bevorderende therapie. In: Spaans et al (Red.). Handboek somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, blz. 321-336. LannooCampus, Houten.
* Spaans J.A., Koelen J.A., Bühring M.E.F. (2010). Mentaliseren bij ernstige onverklaarde lichamelijke klachten. Tijdschrift voor Psychotherapie, 36(1), blz 5-21.
* uit de syllabus (inhoudsopgave bijgevoegd): 'Inleiding' plus 'Bijeenkomst 2'
* Invullen Zelfbeoordelingsvragenlijst (syllabus pag. 57)

voorbereiding dag 2 resp. 3 (2 uur per keer):
* Lezen uit de syllabus: 'Bijeenkomst 2' resp. 'Bijeenkomst 3'
* Zowel voor dag 2 als voor dag 3: maken huiswerkopdracht (geleerde toepassen in twee praktijksituaties en deze beschrijven, incl. reflectie)
860
Prijs is inclusief lunch op alle cursusdagen, genoemde artikelen en hand-outs en een syllabus.
Medewerkers van Altrecht betalen € 740,- .
Bestand 
Programma LMBT 2020.pdf111 KB
Hoofdniveau
Psychomotorische therapie (PMT)
Beeldende therapie
Tijd9:30 - 15:45
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenBetreft dezelfde cursus als in jan-mrt 2020

Tijd9:30 - 15:45
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenWegens corona vond de laatste cursusdag online plaats, verdeeld over 2 halve dagen.

Altrecht Psychosomatiek Eikenboom is een top klinisch centrum voor volwassenen en jongeren met ernstige onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Wij bieden diagnostiek, advies, behandeling en consultatie. Ook ontwikkelen wij innovatieve therapieën, verspreiden wij kennis en doen wij wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met verschillende universiteiten.
 

Vrijbaan 2
3705 WC
Zeist
030-6965600
Selecteer een bestand aub.