Opleidingen details Amsterdam UMC locatie VUmc / Amstel- VUmcAcademie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

REACT (Reanimatie Acute situaties Communicatie en Team) Trainingen NICU Amsterdam UMC (ID nummer: 382236)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 269-1-2020 t/m 8-1-2021

Omschrijving:

Nieuwe inzichten en snelle vooruitgang in medische- en verpleegkundige ontwikkelingen maken dat de zorg die de NICU-verpleegkundigen en artsen verlenen steeds intensiever en complexer wordt. Technische handelingen en communicatie spelen hierbij een grote rol. Uiteraard is de aandacht voor het welzijn van het kind en de begeleiding van ouders hierbij belangrijk. Dit alles vraagt van de zorgverleners een hoge mate van deskundigheid. Om deze deskundigheid up-to-date te houden organiseert de NICU afdeling in samenwerking met getrainde CRM instructeurs (Eusim) deze bijscholing die, aan de hand van casuïstiek en scenario’s, bijdraagt aan training van technische vaardigheden, communicatie hierbij, kennisverdieping en kennisverbreding.

De voornaamste focus tijdens deze scholing ligt op multidisciplinaire samenwerking inzake communicatie en training van technische vaardigheden in acute situaties, die zich dagelijks voordoen in de beroepspraktijk.

Leerdoelen:

Bevorderen van multidisciplinaire samenwerking op de NICU op het gebied van technisch handelen en communicatie in acute situaties, met als doel het verhogen van patiëntveiligheid.

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand 
programma.pdf55 KB
 
0
Betreft Maatwerk
Tijd08:00 - 16:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 16:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 16:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

De Amstel Academie verzorgt paramedische opleidingen, verpleegkundige vervolgopleidingen, bij- en nascholingen en bedrijfsopleidingen voor gezondheidszorginstellingen zoals algemene en academische ziekenhuizen, verpleeg- en zorgcentra, psychiatrische instellingen en instellingen voor thuiszorg. Bedrijfsopleidingen, die ondergebracht zijn in het Centrum voor Leiderschapsontwikkeling en Effectiviteitsverbetering, zijn gericht op medewerkers werkzaam op alle niveaus, al dan niet betrokken bij de directe patiëntenzorg.

VUmc Medische Faculteit Van der Boechorststraat 7 -H0 1081 BT Amsterdam
1081 BT
Amsterdam
Postbus 7057
1007 MB
Amsterdam
0204445084
Selecteer een bestand aub.