Opleidingen details McKenzie Institute Benelux (MIB)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

MDT-McKenzie module B (ID nummer: 382200)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemeen kinesitherapeutisch2427-11-2020 t/m 31-12-2020

MDT – McKenzie module B

Deel B - De cervicale- en thoracale wervelkolom

Vierdaagse cursus

Omschrijving:

De opzet is identiek aan die van de A cursus en bestaat uit lezingen, groepswerk, demonstraties van technieken en praktijk.

Er worden patiënten onderzocht en behandeld met cervicale/thoracale klachten, met/ zonder uitstralende pijn.
Zowel het concept van de Mechanische Diagnose en Therapie, als de indeling in de drie syndromen worden opnieuw besproken. Ook hier worden de toegepaste behandelplannen, met nadruk op de zelf-behandelings technieken, aangegeven.
Tevens worden de cervicale hoofdpijn en trauma aan de cervicale wervelkolom ("whip-lash") besproken.

De klinische effectiviteit en beperkingen van de McKenzie aanpak in relatie tot de cervicale en thoracale

wervelkolom worden gedemonstreerd aan de hand van de behandeling van patiënten op opeenvolgende dagen.

Doel:

Na het volgen van deze cursus beschikt de deelnemer over de basiskennis en vaardigheden om:

· Op correcte wijze het McKenzie concept toe te passen bij patiënten met cervicale of thoracale klachten.

· Onderscheid te maken tussen de drie syndromen, zoals door McKenzie beschreven, in relatie tot de cervicale en thoracale
    wervelkolom.

· Bij klachten van de cervicale en thoracale wervelkolom voor elk van deze drie syndromen en hun subclassificaties een correct
   behandelplan op te stellen en uit te voeren, alsmede de juiste profylactische maatregelen te nemen.

· Aan te geven wanneer progressie in interventies, zoals door McKenzie beschreven, noodzakelijk is om de symptomen van de
   patiënt te doen verdwijnen.

Toelatingseisen:

Men moet deel A minimaal vier maanden en maximaal twee jaar geleden gevolgd hebben.

Henk Tempelman
28
1010,00
 
Tijd9:00 - 17:00
LocatieNieuwegein (NL) (Toon kaart)

Het opleidingsinstituut McKenzie Institute Benelux organiseert een post graduaat opleiding voor kinesitherapeuten die zich wensen te vervolmaken in het onderzoeken en behandelen van patiënten met klachten van het bewegingsapparaat.
McKenzie-MDT of Mechanische Diagnose en Therapie is de afgelopen decennia uitgebreid wetenschappelijk onderzocht en is inmiddels het meest gebruikte onderzoek – en behandelsysteem wereldwijd.
Door middel van een vastgesteld MDT onderzoeksprotocol in zijn biopsychosociale context wordt een gefundeerde mechanische diagnose gesteld. Typische kenmerken zijn o.a. gebruik herhaalde eindstandige bewegingen, centralisatiefenomeen, eigen classificatiesysteem gebaseerd op de symptomatologie.
In het MDT concept zijn zelfbehandeling en zelfredzaamheid van primair belang.
Specifieke oefentherapie wordt ondersteund door manueel therapeutische technieken, zoals mobilisaties en manipulaties.
Opleiding tot geregistreerd McKenzie MDT therapeut bestaat uit 2 studiejaren met elk 2 modules en een facultatief examen.
DE LUMBALE WERVELKOLOM (4 DAGEN) (A)
Lezingen, groepswerk, demonstraties van technieken en praktijk maken deel uit van de eerste module, die betrekking heeft op het onderzoeken en behandelen van patiënten met lage rugklachten.
DE CERVICALE EN THORACALE WERVELKOLOM (4 DAGEN) (B)
In de tweede module gaat men in op onderzoek en behandeling van patiënten met cervicale/thoracale klachten.
PROBLEM SOLVING + ONDERSTE EXTREMITEIT (4 DAGEN) (C)
PROBLEM SOLVING + BOVENSTE EXTREMITEIT (4 DAGEN) (D)
In deze 2 modules worden problemen en moeilijkheden, die de cursist zelf ondervonden heeft in de praktijk, besproken.
Er wordt nader ingegaan op differentiaal diagnostiek van lumbaal, sacro iliacaal gewricht en heup en differentiaal diagnostiek van thoracaal/cervicaal, schoudergewricht, AC en SC.
Dit alles komt aan bod in lezingen, workshops, casuïstiek, praktijk van diverse manueel therapeutische technieken en patiënten demonstraties met hun follow-up behandelingen.
Bij alle modules wordt er een syllabus geleverd.
EXAMEN (1 DAG)
HERHALINGSDAGEN om de kwaliteit van MDT op peil te houden

Bloemendaal 4
3650
Dilsen-Stokkem
Bloemendaal 4
3650
Dilsen-Stokkem
+3289791333
Selecteer een bestand aub.