Opleidingen details McKenzie Institute Benelux (MIB)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

MDT-McKenzie module A (ID nummer: 382197)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemeen kinesitherapeutisch243-9-2020 t/m 31-12-2020

MDT – McKenzie module A

Deel A - De Lumbale Wervelkolom

Een 4-daagse inleiding in de methode en nadere uitwerking voor de lumbale wervelkolom.

Omschrijving:

Naast lezingen, groepswerk, demonstraties van technieken en praktijk, worden patiënten met lage rugklachten, met/zonder uitstralende pijn, onderzocht en behandeld. De theoretische aspecten en de behandelconcepten van de McKenzie methode worden gepresenteerd en besproken. De indeling in de drie patiënten categorieën, het Posturaal syndroom, het Dysfunktie syndroom en het Derangement syndroom worden gedetailleerd behandeld.

De behandelplannen, geschikt voor deze syndromen, worden uitgelegd. Hierbij ligt de nadruk op de zelfbehandeling door de patiënt. De klinische effectiviteit en beperkingen van de McKenzie aanpak in relatie tot de lumbale wervelkolom worden gedemonstreerd aan de hand van de behandeling van patiënten op opeenvolgende dagen.

Doel:

Na het volgen van deze cursus beschikt de deelnemer over de basiskennis en vaardigheden om:

· Op correcte wijze het McKenzie concept toe te passen bij een patiënten met lage rugklachten.

· Onderscheid te maken tussen de drie syndromen ( Posturaal, Dysfunctie en Derangement), zoals door

McKenzie beschreven in relatie tot lage rugklachten.

· Voor elk van de drie syndromen en hun subclassificaties een juist behandelplan op te stellen en uit te

voeren, alsmede de juiste profylactische maatregelen te nemen.

· Aan te geven wanneer progressie in interventies, zoals door McKenzie beschreven, noodzakelijk is om

de symptomen van de patiënt te doen verdwijnen.

Henk Tempelman
28
1010,00
 
Tijd9:00 - 17:00
LocatieNieuwegein (NL) (Toon kaart)

Het opleidingsinstituut McKenzie Institute Benelux organiseert een post graduaat opleiding voor kinesitherapeuten die zich wensen te vervolmaken in het onderzoeken en behandelen van patiënten met klachten van het bewegingsapparaat.
McKenzie-MDT of Mechanische Diagnose en Therapie is de afgelopen decennia uitgebreid wetenschappelijk onderzocht en is inmiddels het meest gebruikte onderzoek – en behandelsysteem wereldwijd.
Door middel van een vastgesteld MDT onderzoeksprotocol in zijn biopsychosociale context wordt een gefundeerde mechanische diagnose gesteld. Typische kenmerken zijn o.a. gebruik herhaalde eindstandige bewegingen, centralisatiefenomeen, eigen classificatiesysteem gebaseerd op de symptomatologie.
In het MDT concept zijn zelfbehandeling en zelfredzaamheid van primair belang.
Specifieke oefentherapie wordt ondersteund door manueel therapeutische technieken, zoals mobilisaties en manipulaties.
Opleiding tot geregistreerd McKenzie MDT therapeut bestaat uit 2 studiejaren met elk 2 modules en een facultatief examen.
DE LUMBALE WERVELKOLOM (4 DAGEN) (A)
Lezingen, groepswerk, demonstraties van technieken en praktijk maken deel uit van de eerste module, die betrekking heeft op het onderzoeken en behandelen van patiënten met lage rugklachten.
DE CERVICALE EN THORACALE WERVELKOLOM (4 DAGEN) (B)
In de tweede module gaat men in op onderzoek en behandeling van patiënten met cervicale/thoracale klachten.
PROBLEM SOLVING + ONDERSTE EXTREMITEIT (4 DAGEN) (C)
PROBLEM SOLVING + BOVENSTE EXTREMITEIT (4 DAGEN) (D)
In deze 2 modules worden problemen en moeilijkheden, die de cursist zelf ondervonden heeft in de praktijk, besproken.
Er wordt nader ingegaan op differentiaal diagnostiek van lumbaal, sacro iliacaal gewricht en heup en differentiaal diagnostiek van thoracaal/cervicaal, schoudergewricht, AC en SC.
Dit alles komt aan bod in lezingen, workshops, casuïstiek, praktijk van diverse manueel therapeutische technieken en patiënten demonstraties met hun follow-up behandelingen.
Bij alle modules wordt er een syllabus geleverd.
EXAMEN (1 DAG)
HERHALINGSDAGEN om de kwaliteit van MDT op peil te houden

Bloemendaal 4
3650
Dilsen-Stokkem
Bloemendaal 4
3650
Dilsen-Stokkem
+3289791333
Selecteer een bestand aub.