Opleidingen details Medilex BV

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

8-daagse opleiding WZD-functionaris in de ouderenzorg (ID nummer: 382131)
Cursus afgewezen!
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst

De WZD-functionaris in de ouderenzorg vervult een onafhankelijke rol in het toezicht op vrijheidsbeperking. De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. Als WZD-functionaris bent u een belangrijke waarborg voor de rechtspositie van cliënten in de langdurige zorg. 

Vanaf januari 2020 is de wet Zorg en dwang van kracht en op dat moment vervalt de BOPZ. Tijdens deze opleiding wordt u uitgebreid geïnformeerd over de inhoud van wet Zorg en dwang.

Tijdens acht interactieve contactdagen wordt u door een vakkundig docententeam opgeleid tot een deskundige op het gebied van wet Zorg en dwang. Na deze 8-daagse opleiding heeft u voldoende kennis en inzicht om te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de WZD-functionaris. Hiermee bent u volledig toegerust om de verantwoordelijkheid te nemen inzake onvrijwillige zorg bij cliënten.

Onder andere de volgende thema’s worden behandeld:

- Inleiding Wet Zorg en Dwang

- De rollen, taken en bevoegdheden van de WZD-arts/functionaris

- Ethische dilemma's

- Toetsingskaders IGJ 

- Intramuraal en extramuraal voorbereiden op zorg en dwang

- Juridische zaken

- Vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming in uw praktijk

- Rechterlijke machtiging en geneeskundige verklaring

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorgVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
(Meerdaagse) Nascholing
Bestand 
Programma en data.pdf34 KB
3950
Het bedrag is exclusief btw en inclusief koffie/thee/lunch en studiemateriaal.
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 AccreditatieDatumTijd
Inleiding in Wet Zorg en dwang02-09-202010:00 - 16:00
De rollen van de WZD-functionaris18-09-202010:00 - 16:00
Juridische zaken02-10-202010:00 - 16:00
Taken en bevoegdheden28-10-202010:00 - 16:00
Toezicht en handhaving13-11-202010:00 - 16:00
Ethische dilemma's27-11-202010:00 - 16:00
De rol van het CIZ / aanvragen van een RM11-12-202010:00 - 16:00
Supervisie en intervisie08-01-202110:00 - 16:00

LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 AccreditatieDatumTijd
Inleiding in Wet Zorg en dwang15-04-202010:00 - 16:00
De rollen van de WZD-functionaris22-04-202010:00 - 16:00
Juridische zaken13-05-202010:00 - 16:00
Taken en bevoegdheden27-05-202010:00 - 16:00
Toezicht en handhaving03-06-202010:00 - 16:00
Ethische dilemma's17-06-202010:00 - 16:00
De rol van het CIZ / aanvragen van een RM02-09-202010:00 - 16:00
Supervisie en intervisie16-09-202010:00 - 16:00

LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 AccreditatieDatumTijd
Inleiding in Wet Zorg en dwang06-03-202010:00 - 16:00
De rollen van de WZD-functionaris20-03-202010:00 - 16:00
Juridische zaken03-04-202010:00 - 16:00
Taken en bevoegdheden17-04-202010:00 - 16:00
Toezicht en handhaving08-05-202010:00 - 16:00
Ethische dilemma's20-05-202010:00 - 16:00
De rol van het CIZ / aanvragen van een RM05-06-202010:00 - 16:00
Supervisie en intervisie19-06-202010:00 - 16:00

Medilex heeft meer dan 25 jaar ervaring in het organiseren van studiedagen, congressen en cursussen op het gebied van zorg, onderwijs en welzijn. Door de onafhankelijke werkwijze van Medilex varieert het aanbod studiedagen van complexe beleidsmatige vraagstukken tot oplossingen voor de werkvloer.

Missie:
Medilex organiseert kennis om professionals beter hun dagelijkse werk te laten doen.

Visie:
Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers onze programma’s ervaren als direct toepasbaar, interactief en actueel. Medilex organiseert kennis – onafhankelijk, deskundig en met oprechte aandacht:

  • Onafhankelijk – onze programma’s worden onafhankelijk, in eigen beheer, samengesteld zonder sponsoring of in opdracht van derden. Thema’s worden van meerdere kanten belicht waardoor de deelnemer zich een objectief beeld kan vormen.

  • Deskundig – dankzij onze organisatorische én inhoudelijke deskundigheid ontwikkelen wij kwalitatief hoogwaardige programma's.

  • Oprechte aandacht – wij zijn betrokken en benaderen met oprechte aandacht deelnemers, sprekers en elkaar. 

Wij streven ernaar met behulp van de input van sprekers en deelnemers onze programma's voortdurend te verbeteren. 

 

De Dreef 2
3706 BR
Zeist
Postbus 289
3700 AG
Zeist
(030) 69 33 88 7
Selecteer een bestand aub.