Opleidingen details IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basistraining Kinderpalliatieve zorg 2020 (ID nummer: 382097)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Vakbekwaamheid7,522-1-2020 t/m 21-1-2021

De basistraining Kinderpalliatieve zorg is bedoeld voor (kinder)artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, pedagogisch medewerkers en maatschappelijk werkers die regelmatig te maken hebben met kinderpalliatieve zorg.

In de training komen actuele (wetenschappelijke) ontwikkelingen, vaardigheden, attitude en de organisatie van palliatieve zorg gericht op kinderen aan bod. De deelnemers krijgen verdieping van de kennis en vaardigheden in het verlenen van palliatieve zorg aan kinderen, waardoor zij onderbouwing kunnen geven aan hun handelen en het handelen verder geprofessionaliseerd wordt en minder persoonsafhankelijk is.

Doelstellingen:

1. De deelnemer heeft inzicht in en handelt naar de internationale definitie en de uitgangspunten van kinderpalliatieve zorg waarbij het palliatief redeneren vanuit de vier dimensies: lichamelijk, psychisch, sociaal, existentieel, centraal staat.

2. De deelnemer past de richtlijn kinderpalliatieve zorg toe, vanaf moment van diagnose levenskorte en levensbedreigende ziekte tot na levenseinde van het kind

3. De deelnemer her- en erkent het duale procesmodel bij zichzelf en de ander en anticipeert hierop.

4. De deelnemer stelt de bewuste communicatie met en participatie van het zieke kind, ouders en diens broertje(s) en/of zusje(s) centraal.

5. De deelnemer richt zijn interventies op de kwaliteit van leven om tot eenduidige afstemming met andere disciplines te komen.

Korte inhoud van de vier dagen: de deelnemers maken nader kennis met het thema als palliatieve zorg voor kinderen, een integrale benadering van diagnose tot en met nazorg. De kennismaking met elkaar, met de eigen emoties en ervaringen met kinderpalliatieve zorg en het belang van zorg voor de zorgende komen aan bod. Belangrijk is het inzicht dat een kind zich blijft ontwikkelen en dat er sprake is van een dubbele realiteit voor het zieke kind, broers en zussen.

Het begeleiden van ouders bij verlies maakt onderdeel uit van deze training.

Verder is er aandacht voor het palliatief redeneren, de richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen de deelnemers gaan hiermee aan de slag met betrekking tot pijnbestrijding. Dilemma's die spelen bij beslissingen rondom het levenseinde worden besproken. En verder komen aan aanbod: inzicht in systeembenadering, coping, angst en communicatie bij de begeleiding van ouders.

Er is ruimte voor terugkoppeling van ervaringen met de toepassing in de praktijk. Het multidisciplinaire karakter van de zorg wordt belicht en het begeleiden van ouders vanuit ervaringsdeskundige perspectief zijn thema´s tijdens deze training.

Er wordt een dag besteed aan aan communicatie(vaardigheden). Het individueel zorgplan (IZP) en proactieve zorgplanning (ACP) en het voeren van emotionele gesprekken staan daarbij centraal.

Noot: De deelnemers krijgen alleen de punten toegekend indien ze alle vier de dagen hebben deelgenomen aan de training en de voorbereidingsopdrachten op papier hebben ingeleverd.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
KinderverpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)KNMG-GAIA
1 2 3
Meggi Schuiling, Marijke Kars, Grietje ter Haar, Ellen Dijkstra-Rurup, Eduard Verhagen, Rob Bijlmer, Annette Groeneber, Nette Falkenburg, Francis Mensink, Liesbeth en Niek Krouwel, Jurianne Faher.
28
Tijd9:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenzaal open vanaf 9.00 uur

Tijd9:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenzaal open vanaf 9.00 uur

Tijd9:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenzaal open vanaf 9.00 uur

Tijd9:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenzaal is open vanaf 9.00 uur; (27 mei is optioneel)

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is sinds januari 2011 een nieuwe organisatie waarin zeven regionale integrale kankercentra (IKC's) zijn gebundeld. Sinds januari 2104 is de laatste hierbij aangesloten. IKNL is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. De inzet is om de impact van kanker te reduceren en de oncologische en palliatieve zorg continu te verbeteren. Iedere patiënt heeft recht op optimale oncologische en palliatieve zorg. Het samenwerken met zorgprofessionals en met de kennis, inzichten uit de data van de NKR bieden we handvatten om de zorg te verbeteren. Daarnaast ontwikkelt en implementeert IKNL beslissingsondersteunende toepassingen zoals predictiemodellen. Ook Oncoguide, waarin richtlijnen worden verrijkt met actuele data uit nationale en internationale databases en vertaald naar beslisbomen. De medisch specialist én de patiënt krijgen daardoor ter ondersteuning van hun besluitvormingsproces op de patiënt toegespitste informatie over de best passende behandeling volgens de laatste inzichten. Daarnaast draagt IKNL nationaal en internationaal bij aan de beleidsvorming op het gebied van oncologische en palliatieve zorg. 
IKNL richt zich primair op de (para) medische zorgprofessionals, onderzoekers en besturen van zorginstellingen en op zorgverzekeraars, wetenschappelijke verenigingen en koepelorganisaties in de zorg.

IKNL locatie Utrecht Vergadercentrum Godebaldkwartier 419 (kantoor Janssoenborch, 8e verdieping)
3511 DT
Utrecht
IKNL Utrecht Postbus 19079
3501 DB
Utrecht
088 234 6000
Selecteer een bestand aub.