Opleidingen details ARQ Academy

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Symposium en oratie prof. dr. Geert Smid "De nalatenschap van verlies en trauma voor het individu, gezin en samenleving; implicaties voor psychische gezondheid" (ID nummer: 382063)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie520-3-2020 t/m 19-3-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 0,520-3-2020 t/m 19-3-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek0,520-3-2020 t/m 19-3-2021
K&J/OG opleiding - overige taken1,520-3-2020 t/m 19-3-2021

De nalatenschap van verlies en trauma voor individu, gezin en samenleving: implicaties voor psychische gezondheid

Verlies van een dierbare vormt een van de meest ingrijpende grenservaringen die mensen in hun leven meemaken en kan daardoor verstoring van de psychische gezondheid met zich meebrengen. Zorgverlening kan een bepalende invloed hebben op psychische gezondheid rond het levenseinde – voor zowel de stervende als de naasten, de latere nabestaanden. In het bijzonder palliatieve zorg, geestelijke gezondheidszorg en geestelijke verzorging spelen hierbij een belangrijke rol.

Dit symposium gaat in op de nalatenschap van verlies en trauma met daarbij bijzondere aandacht voor gezin en samenleving. De volgende aspecten komen aan de orde. In welke mate worden rouwreacties van nabestaanden beïnvloed door het welbevinden van de stervende en de omstandigheden van het verlies? Wat is het effect van een specifieke interventie bedoeld om de psychische gezondheid van terminale patiënten, hun naasten en latere nabestaanden te verbeteren? Wat zijn kenmerken van rouw en daarmee samenhangende emotionele klachten? Een model van stagering en profilering van verstoorde rouw biedt een overzicht van rouwgerelateerde emotionele klachten en geeft tegelijkertijd aan welke zorg daarbij nodig kan zijn.

 

Rouw na suïcide kan grote impact hebben op de nabestaanden. Als een dierbare hulp bij zelfdoding krijgt vindt het overlijden in meer of minder gecontroleerde omstandigheden plaats. Wat betekenen de omstandigheden van suïcide respectievelijk hulp bij zelfdoding voor rouw en andere psychische gezondheidsaspecten van de nabestaanden? En wat zijn de implicaties voor hulpverleners die hen begeleiden of behandelen?

Geestelijke verzorging kan een belangrijke bijdrage leveren aan betekenisgeving van het verlies en daarmee aan het welzijn van nabestaanden. Bij gewelddadige omstandigheden van het verlies is het risico op psychische gezondheidsschade verhoogd en spelen daarbij ook andere socioculturele omstandigheden een rol. Een bijzonder complexe situatie ontstaat bij intieme partnerdoding. Wat is bekend over rouw bij kinderen en jeugdigen nadat een van de ouders overleden is door toedoen van de ander? Ook hier speelt de zorg een cruciale rol. Ter afsluiting wordt een raamwerk betekenisgeving na verlies gepresenteerd dat een integraal overzicht geeft van de vele omstandigheden die van invloed zijn op de betekenis van het verlies en de rouw van de nabestaanden.

Sprekers zijn: Prof. dr. Holly Prigerson, Prof. dr. Paul Boelen, Prof. dr. Birgit Wagner, Prof. dr. Jos de Keijser, Prof. dr. Gaby Jacobs, Dr. Eva Alisic, Prof. dr. Geert Smid.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau NIP A&O | A&G Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Cognitief gedragstherapeuten (VGCt)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3
uitsluitend academici
Symposium
 Verbredend
 Verdiepend
25
75
ja
75
4,5
Geen toetsing
n.v.t.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd10:30 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSymposium en oratie

Arq Academy verzorgt de opleiding tot psychotraumatherapeut voor BIG geregistreerde zorgprofessionals; trainingen voor professionals die in hun werk met mensen in contact komen die PTSS hebben of psychotrauma; workshops en lezingen voor geïnteresseerden in PTSS en psychotrauma in ruime zin. De kennis komt voort uit wetenschappelijk onderzoek (onder meer de ontwikkellijnen van Arq Psychotrauma Expert Groep) en de ervaringen en deskundigheid uit de Zorggroep (centrum 45, Equator en PDC). Naast een hoge kwaliteit op inhoud, zorgt Arq Academy voor een goede uitvoering door getrainde docenten en trainers.

Nienoord 13
1112 XE
Diemen
Stichting ARQ T.a.v. ARQ Academy Postbus 240 1110 AE Diemen
1110 AE
diemen
020-6601970
Selecteer een bestand aub.