Opleidingen details Netwerk Acute Zorg Zwolle
SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) (ID nummer: 382018)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 246-2-2020 t/m 5-2-2021
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

CBO richtlijn: Sedatie door niet anesthesiologen. De behandelend specialist is bij sedatie door een sedationist verantwoordelijk voor de gehele procedure, inclusief de sedatie. Hiertoe dient hij/zij bevoegd en bekwaam te zijn in deelaspecten van de sedatie en de omgevingsaspecten. Tevens dient hij/zij verantwoordelijkheid te dragen voor de initiële behandeling bij complicaties. De cursus bevat:

  1. theoretische onderbouwing van de sedatiepraktijk volgens de vastgestelde richtlijnen in het CBO rapport
  2. theoretische aspeacten van sedatie en de optredende complicaties daarbij.
  3. een workshop basaal luchtweg management.
  4. een teamtraining volgens ALS structuur met gecertificeerde ALS docenten, training samen met een sedationist Tijdens de training worden ook CRM aspecten meegenomen.

Einddoelen:

  1. de cursist (specialist of AIO) is bekend met de inhoudelijke aspecten van CBO richtlijn en kent diens rol erin.
  2. de cursist kent de theoretische aspecten van sedatiemiddelen, sedatie niveaus en complicaties van sedatie.
  3. de cursist kan assisteren bij het vrij maken en vrij houden van de luchtweg.
  4. de cursist ken een aantal complicatie scenario's die op kunnen treden bij sedatie en kan hierin optreden als teamleider.
  5. de cursist heeft een aantal Crew Resource Management tools gekregen en kan deze toepassen in de sedatie scenario's
  6. de cursist is bedreven in het leidinggeven en deelnemen aan de ALS team in de eerste behandeling bij complicaties bij een procedure met sedatie

 

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
Programma SALSA scholingsavond.pdf21-11-2019 14:25202 KB
395
Tijd18:00 - 22:00
Locatie
OpmerkingenSALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Atsen)

Tijd18:00 - 22:00
Locatie
OpmerkingenSALSA (Sedatie en Life Support voor artsen)

Tijd18:00 - 22:00
Locatie
OpmerkingenSALSA (Sedatie en Life Support voor artsen)

Tijd18:00 - 22:00
Locatie
OpmerkingenSALSA (Sedatie en Life Support voor artsen)

Tijd18:00 - 22:00
Locatie
OpmerkingenSALSA (Sedatie en Life Support voor artsen)

Tijd18:00 - 22:00
Locatie
OpmerkingenSALSA (Sedatie en Life Support voor artsen)

Netwerk Acute Zorg Zwolle heeft als missie er voor te zorgen dat een patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats binnen de acute zorgketen terecht komt voor diagnose en behandeling. Dit wordt bereikt door optimale onderlinge afstemming met alle aanbieders acute zorg en levert een regionaal dekkend systeem van 7 x 24 uur acute zorg op, in zowel de reguliere als de opgeschaalde situatie.
Netwerk Acute Zorg Zwolle coördineert en regisseert de regionale afstemming acute zorg in het belang van de patiënt.

Het is onze visie dat deze missie te realiseren is door middel van:
Het initiëren, faciliteren en onderhouden van samenwerkingsverbanden op lokaal, regionaal en landelijk niveau;
Het initiëren, faciliteren en onderhouden van communicatienetwerken op lokaal, regionaal en landelijk niveau;
Het bepleiten van het belang van optimale acute zorg bij het openbaar bestuur en zijn vertegenwoordigers;
Het aanbieden van diensten en kennis die de kwaliteit van de acute zorg verhogen;
Het initiëren, faciliteren en onderhouden van projecten die de kwaliteit van de acute zorg verhogen.

Vanuit de kenniscentrumfunctie worden structureel regionale opleidingen, trainingen en oefeningen opgezet.
Daarnaast is voor de scholing van de opgeschaalde situatie een opleidingsinstituut ingericht door het Netwerk Acute Zorg.

 

Dr. Spanjaardweg 2
8025 BT
Zwolle
Postbus 10400
8000GK
Zwolle
088 6245270