Opleidingen details Stichting EFT NL
EFT, escalerende koppels en geweld (ID nummer: 381710)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
NVRG - Nascholingscursus1218-12-2019 t/m 17-12-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Partnergeweld komt vaak voor, zeker bij koppels die relatietherapie volgen. Hoewel het vaak verborgen blijft voor de therapeut, verschijnen de onderliggende, escalerende negatieve interactiepatronen wel in de therapiekamer. Ervaring leert dat het werken met deze escalerende koppels niet eenvoudig is en dat de basisprincipes en methoden van relatietherapie de therapeut niet voldoende houvast geven. Deze workshop biedt specifieke inzichten, theorie en methoden die de therapeut kan helpen in het werken met geweldkoppels en sterke escalaties.

Wij vinden een groot deel van de antwoorden in EFT, meer bepaald in de onderliggende theorie van de gehechtheid en in een vertraging en verfijning van fase 1 werk. Deze tweedaagse workshop zal de deelnemers meenemen in:

Een algemene kijk op escalerende interacties en geweldvormen in partnerrelaties en de wijze waarop we onderscheid kunnen maken in interventies.

We bieden de deelnemers een landkaart van hoe agressie en conflicten te begrijpen zijn vanuit onveilige gehechtheid en liefde.

We besteden ruime aandacht aan het begrijpen van het geweld binnen de escalerende interactiecyclus en bespreken vier basispatronen van geweld.

We besteden aandacht aan de eigen verantwoordelijkheid binnen de cyclus.

We dragen zorg voor de persoon van de therapeut en hoe hij/zij kan geraakt en betrokken worden in het werken met deze escalerende koppels.

We verfijnen ons in de-escalerende interventies door oefening en bieden nieuwe interventievormen.

We bieden woorden en zoeken naar taal die je kan gebruiken in het werken met escalerende koppels en geweld.

We trainen vaardigheden in het bespreekbaar maken van geweld.

We staan stil bij vormen van eigen geweld in de hulpverlening.

academici en HBO-ers
Workshop
 Verbredend
12
20
ja
495
13
Geen toetsing, wel evaluatie
EFT Basisopleiding
Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De stichting EFT-NL stelt zich ten doel om onderwijs en opleiding in EFT te verzorgen en hiermee een aanbod te creeëren van competente EFT therapeuten die aan de groeiende vraag naar deze relatietherapie kunnen voldoen. De opleiding volgt de eisen die gesteld zijn door het Canadese Centre of Ecxellence in Emotionally Focused Therapy.

De cursus zal een introductie in de EFT inhouden, met de basisbegrippen uit de hechtingstheorie en een overzicht geven van het behandelmodel. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan de eerste fase van de behandeling: het verhelderen van de cirkel en het bewerkstelligen van deëscalatie. Er zal gewerkt worden met rollenspel, video en oefeningen. Literatuur dient vantevoren gelezen te zijn.

Newtonlaan 51
3584 BP
UTRECHT
085 - 90 22 836