Opleidingen details Het Lorentzhuis

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Intensieve Opleiding Systeemtherapie Lorentzhuis (ID nummer: 381624)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie10024-1-2020 t/m 23-1-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 8024-1-2020 t/m 23-1-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek1524-1-2020 t/m 23-1-2023
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie10024-1-2020 t/m 23-1-2023
K&J/OG opleiding - overige taken524-1-2020 t/m 23-1-2023

Deze opleiding is erkend door de NVRG en voorziet in de volledige theoretische vorming conform het opleidingsreglement voor het verwerven van het NVRG-lidmaatschap. De cursisten krijgen de vereiste theorie en vaardigheden om als systeemtherapeut te kunnen werken.

De "Theoretisch Technische Vorming" bestaat in haar totaliteit uit een basiscursus van 132 uur gevolgd door een verdiepingscursus van 80 uur (2x 40 uur) en wordt aangevuld met één erkende supervisiereeks om het geleerde direct te vertalen naar de praktijk. 

De basiscursus, die een jaar duurt, start met de grondbeginselen van de systeemtherapie: het denken in circulaire verbanden; de geschiedenis van de systeemtherapie en de basisbegrippen. In de volgende cursusblokken volgen de belangrijke concepten en hun theoretische verbanden als verschillende perspectieven waarmee men families kan waarnemen en analyseren. In het praktische gedeelte van de zittingen wordt geoefend met de begrippen aan de hand van rollenspel en specifieke oefeningen. Wanneer deze concepten zijn gaan leven stellen we niet de concepten maar de praktijk centraal in de laatste blokken van de basiscursus. Hierin wordt stilgestaan bij de start van een systeemtherapie, de therapeutische relatie, de ethiek van de systeemtherapie en het proces van een systeemtherapie. Tevens is aandacht voor alle verschillende levensfasen. In deze fase van de opleiding kunnen alle concepten van het voorafgaande deel worden geïntegreerd. De basiscursus eindigt met enkele capita selecta.

Na de basiscursus volgt in het tweede jaar de specialistische cursus van 80 uur (2 x 40 uur).

Het opleidersteam van het Lorentzhuis heeft gekozen om de specialisatie van de cursisten te richten op ‘Therapie met paren’, waarin vele thema’s waar paren mee te maken kunnen krijgen de revue passeren. Er zijn twee afzonderlijke modules: de eerste specialistische module richt zich op partnerschap en ouderschap en de tweede specialistische module heeft als onderwerp de complexiteit van psychopathologie en geweld in relaties. In de beide modules komen de competenties aan bod zoals door de NVRG beschreven. De metacompetenties vormen vanzelfsprekend een rode draad net zoals in de basiscursus. We geven die competenties aan waar we specifiek aandacht aan besteden in de betreffende zitting.

In de eerste specialistische module van 40 uur staan wij stil bij partnerschap en ouderschap vanuit verschillende perspectieven. Alle cursisten hebben in hun werk te maken met paren die meestal ook ouders zijn. In de hulpverleningspraktijk worden ouderschap en partnerschap nog steeds strikt gescheiden. In de module partnerschap en ouderschap is in alle cursusblokken aandacht voor zowel de partnerrelatie als de ouderrelatie.

In de tweede specialistische cursus betrekken we de complexiteit in relationele problematiek met focus voornamelijk op de partner(ouder) relatie. Systeemtherapeuten dienen zicht te hebben op psychopathologie, dat wil zeggen op psychische of psychiatrische kwetsbaarheden bij mensen en hoe deze relaties wederzijds beïnvloeden. Ook krijgen systeemtherapeuten veel te maken met geweldproblematiek in families en relaties, zoals met met conflictueus ouderschap (vechtscheidingen), familiaal huiselijk geweld tussen volwassenen (of tussen ouders en kinderen), conflicten die kunnen escaleren en uit de hand lopen en hoe dit de veiligheid in relaties aantast. Psychische kwetsbaarheid en geweldproblematiek gaan vaak samen in complexe relationele problematiek, daarom worden zij ook in samenhang behandeld in deze specialistische module. Speciale aandacht voor de attitude van de systeemtherapeut is een belangrijk onderdeel.
 
Na deze specialistische cursus is het theoretische deel van de opleiding voltooid en zijn de cursisten volop aan het werk als systeemtherapeut in opleiding.

 

academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
12
18
ja
7000 euro totaal (voor 2 jaar exclusief supervisie)
132
toetsing en evaluatie
Universitaire opleiding in de sociale wetenschappenof artsexamen of
een HBO-opleiding met agogische richting gevolgd door passende VO-opleiding (gestart voor november 2015). Het is raadzaam om vooraf te checken of uw opleidingsniveau voldoet aan de eisen van de Nederlandse Vereniging van Gezins- en Relatietherapeuten (NVRG)
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 17:30
LocatieHaarlem (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieHaarlem (NL) (Toon kaart)

Centrum voor systeemtherapie, opleiding en consultatie.

van Eedenstraat 16
2012 EM
Haarlem
023-5310346
Selecteer een bestand aub.