Opleidingen details Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Jaarlijks Congres - Seksueel geweld (ID nummer: 381524)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie614-5-2020 t/m 13-5-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 114-5-2020 t/m 13-5-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek114-5-2020 t/m 13-5-2021
K&J/OG opleiding - overige taken114-5-2020 t/m 13-5-2021

Het congres over seksueel gedrag staat dit keer in het teken van werken met slachtoffers en plegers.

Seksueel geweld komt relatief vaak voor. Jaarlijks worden 100.000 kinderen, jongeren en volwassenen slachtoffer van seksueel geweld. Aanranding, verkrachting en seksueel misbruik hebben diepe impact op het bestaan van slachtoffers, maar ook van hun naasten. Bovendien vindt een groot deel van het seksueel geweld plaats binnen de familie en het gezin. Slachtoffers hebben te maken met de psychologische, maar ook de medische en sociale gevolgen van hun slachtofferschap. Niet zelden is er ook sprake van herhaald slachtofferschap. Dat kan zo zijn omdat het geweld zelf zich herhaalt of chronisch is, maar bijvoorbeeld ook doordat beelden van het geweld kunnen circuleren op het internet.

Ook voor plegers heeft seksueel geweld gevolgen. Denk daarbij aan vervolging, detentie, het wegvallen van vrienden en familie, verstoting uit een gemeenschap, het uiteenvallen van diens gezin en een scala aan psychologische problemen die oorzaak dan wel gevolg zijn van het gepleegde geweld. Daarnaast heeft seksueel geweld binnen gezinnen, families, scholen en gemeenschappen ook impact op deze sociale verbanden en hoe mensen zich daarbinnen tot elkaar verhouden.

Het werken met slachtoffers en daders van seksueel geweld is voor hulpverleners, artsen en andere professionals in zorg, welzijn en onderwijs een buitengewoon complexe en delicate aangelegenheid die vaak handelingsverlegenheid oproept.

Op het congres over seksueel geweld zullen vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk uitvoerig stilstaan bij de hulpverlening rondom deze gevoelige en beladen problematiek.

Leerdoelen:

  • Slachtoffers en daders van seksuele delicten en de kans op recidive
  • Gender, seksualiteit en seksueel geweld bij migranten
  • De invloed van seksueel trauma bij een ouder op de seksuele opvoeding van hun kinderen
  • Het voeren van taxatiegesprekken bij (een vermoeden van) seksueel misbruik
  • Uitingsvormen van digitale zedendelicten en de professionele omgang daarmee
  • Signalering en behandeling van jongens die slachtoffer zijn van seksueel geweld
  • Seksueel geweld bij mensen met een LVB: van signalering naar behandelingsperspectieven
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Artsen Maatschappij en gezondheid (KAMG)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8
academici en HBO-ers
Congres
 Inleidend
 Verbredend
 Verdiepend
30
400
ja
295
5
Geen toetsing, wel evaluatie
n.v.t.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Aanbieder van studiedagen, symposia, congressen, cursussen, workshops en trainingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs.

De Mandel 2a
6227 CS
Maastricht
043-2057962
Selecteer een bestand aub.