Opleidingen details Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Congres - Ouder-kind interacties (ID nummer: 381500)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie615-4-2020 t/m 14-4-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 1,515-4-2020 t/m 14-4-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek0,515-4-2020 t/m 14-4-2021
K&J/OG opleiding - overige taken115-4-2020 t/m 14-4-2021

Het congres over ouder-kind interacties staat dit keer in het teken van verstoring in de ouder-kind relatie. 

De interactie tussen ouder en kind is voor zowel het welzijn van de ouder, als voor de ontwikkeling van het kind ongelooflijk belangrijk. Onder meer de gehechtheid tussen kind en ouder valt of staat met een gezonde interactie. In de hulpverlening en begeleiding komen we echter vaak situaties tegen waarin de ouder-kind interactie verstoord is. Op dit congres zullen experts uit wetenschap en praktijk uitvoerig stilstaan bij de manieren waarop je als professional van betekenis kunt zijn wanneer het niet goed loopt tussen ouders en hun kinderen. Zaken als gehechtheid, kindermishandeling, toxische stress, het begeleiden van interacties in scheidingssituaties en het doorbreken van intergenerationele overdracht komen daarbij uitgebreid aan de orde. 

Leerdoelen:

  • Ouder-kind interacties en de ontwikkeling van het kind
  • Signaleren van toxische stress en aangrijpingspunten voor preventie en behandeling
  • Omgaan met ouder-kind gerelateerde risico's vanuit hechtingsperspectief
  • Het voeren van kindgesprekken tijdens en na complexe scheidingen
  • De transitie van verstoorde ouder-kind interacties naar kracht bij ouder(s) en kind
  • Intergenerationele overdracht van onveilige gehechtheid
  • Herstel van beschadigd basisvertrouwen
  • Het juridische speelveld rondom de vraag 'goed genoeg' ouderschap
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Artsen Maatschappij en gezondheid (KAMG)KNMG-GAIA
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4 5 6 7 8
academici en HBO-ers
Congres
 Inleidend
 Verbredend
 Verdiepend
30
400
ja
295
5
Geen toetsing, wel evaluatie
n.v.t.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Aanbieder van studiedagen, symposia, congressen, cursussen, workshops en trainingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs.

De Mandel 2a
6227 CS
Maastricht
043-2057962
Selecteer een bestand aub.