Opleidingen details Opleiding Tastzintuiglijke Beeldende Therapie(TBT)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Symposium Tastend Onderweg in zorg en onderwijs (ID nummer: 381300)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd627-3-2020 t/m 26-3-2021

Wat kan het belang zijn van ons tastgevoel in zorg en onderwijs? Is tast slechts een functie, of gaat het ook om beleving? Dit symposium werkt het belang uit van Tast als Beleving. Naast inhoudelijke presentaties wordt de tast geïllustreerd met muziektheater, (film)beeld  en dans. Zoals het succes Finestra Aperta (LF2018) gebaseerd werd op het boek Tast als Leven van Gosse A. Postma, zo zal dit symposium een verdere uitwerking zijn in kennis en creatie.

Globale opzet van het symposium TASTEND ONDERWEG:

Er worden op het symposium vier thema’s gepresenteerd:

 Tast als functie en tast als beleving, een inleiding over wat tast(gevoel) is en hoe er naar gekeken kan worden.

 Geboorte als proces van Wederzijdse Zorg, een uitwerking van de rol die tast(gevoel) speelt in zwangerschap en geboorte.

 Belichaamd Onderwijs, waarbij het belang van tast(gevoel) en geraaktheid wordt toegelicht in het kader van ‘ elkaar leren ‘, zowel in de werkzame praktijk als in kennisoverdracht.

 Hoe tasten of voelen wij in de Zorg? Nadenken over ‘het belang van aangeraakt worden, niet als een ding, maar als een voelend lichaam.’

Bovenstaande thema’s worden op verschillende manieren naar voren gebracht. Eerst is er een kennisdeel in de vorm van een voordracht. Hierin wordt het betreffende onderwerp door een spreker nader toegelicht. Aansluitend wordt het thema in zang, poëzie, muziek, toneel en/of film geïllustreerd. De thema’s worden ‘uitgeluid’ met dans en/of een praktische ervaring met (een deel van) het publiek. Voor elk thema is een dik uur beschikbaar.
Deze vorm is gekozen, omdat kennis(overdracht) niet alleen in abstracte termen bij ons binnenkomt, maar ook in de beleving langs kunstige en ondoorgrondelijke paden.

Het symposium heeft als doelgroepen vaktherapeuten, verpleegkundigen, verzorgenden, psychosociaaltherapeuten, hulpverleners, begeleiders (uit de praktijk), vrijwilligers, psychologen, pedagogen, docenten/ studenten (MBO/HBO/Universiteit), beleidsmakers. Onderliggende gedachte: de ‘goede’ verzorgende, de ‘goede’ arts, de ‘goede’ vaktherapeut, de 'goede'verpleegkundige, de ‘goede’ docent is niet alleen de vakkundige, maar ook de zorgkundige die het leven betekenis geeft in wederzijdse zorg.

De sprekers- en spelerslijst is nog niet geheel compleet, maar voor de dans zijn Hannah Rypma (dansacademie Tilburg) en Afke Abbas (fysiotherapeut en dansfanaat) al bezig met de voorbereidingen. Moeder en zoon Zen Roorda (zoon, acteur/regisseur; Illustere Figuren) en Marjan Houkes (moeder, hulpverlener en Sporttheateractrice) verzorgen het theatrale deel. Muziekinstrumenten die bespeeld zullen worden zijn de hangdrum en percussie (met zang). De teksten zijn van Gosse Postma (als in Finestra Aperta, dat vorig jaar met veel succes – een maand lang uitverkocht– werd uitgevoerd in het kader van LF2018)
Als sprekers (uit de praktijk) zijn uitgenodigd

Anneke Schmidt, verloskundige en haptotherapeut te Joure;

Jan Flameling is filosoof, auteur en geeft onderwijs aan de Internationale School voor Wijsbegeerte en heeft een eigen Filosofisch Bureau Ataraxia;

Gosse Postma, haptotherapeut en ethicus te Winsum Frl., schrijver van Tast als Leven, wederzijdse zorg als ethische betrekking;

Jan Koning, zij is senior verpleegkundige oncologie, eerder werkzaam aan het Wenckebach Instituut UMCG (ontwikkeling en opleiding van professionals in de zorg).

Vaktherapeuten, verpleegkundigen, verzorgenden, psychosociaaltherapeuten, hulpverleners, begeleiders (uit de praktijk), vrijwilligers, psychologen, pedagogen, docenten/ studenten (MBO/HBO/Universiteit), beleidsmakers.
6
Nee
95
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd10:00 - 17:00
LocatieDrachten (NL) (Toon kaart)

De opleiding Tastzintuiglijke Beeldende Therapie (TBT) is als scholing opgezet naast de sinds 1988 binnen ProTacte gegeven Opleiding Haptonomiek. De opleiding TBT is bedoeld voor vaktherapeuten/beeldend die zich willen verdiepen in het haptische/tastzintuiglijke aspect van beeldende therapie en voor professionals die beeldende werkvormen inzetten in hun coachings- of hulpverleningspraktijk, in therapiesessies of in het onderwijs.
Weakens 7
8831 KP
Winsum
0622251701
Selecteer een bestand aub.