Opleidingen details Dental Best Practice

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde (basis) voor mondhygiënisten (ID nummer: 381220)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen punten voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Mondzorg-punten122-11-2019 t/m 31-12-2019
Mondzorg-punten121-1-2020 t/m 31-1-2021

ental Best Practice is vanaf 1 maart 2019, officieel erkend door de ANVS (art. 5.11 Bbs); Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.
De ANVS is het zelfstandige bestuursorgaan dat zich namens de Ministeries van Infrastructuur & Milieu, Sociale Zaken en Volksgezondheid bezighoudt met regelgeving en vergunningverlening aangaande stralingsbescherming.

 

De overheid heeft besloten om met ingang van 1 juli 2020 4-jarig opgeleide mondhygiënisten d.m.v. een experiment een tijdelijke zelfstandige bevoegdheid te geven voor de drie voorbehouden handelingen, te weten het geven van lokale anesthesie, het prepareren en restaureren van primaire caviteiten en het indiceren, maken en beoordelen van röntgenfoto’s, te weten bitewings en solos.

 

Deze opleiding is vereist voor mondhygiënisten die niet als zodanig Toezichthoudend Medewerker Stralingsdeskundige geschoold zijn, volgens het besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Met deze 2-daagse opleiding stralingsdeskundigheid verwerft u de voorgeschreven stralingsdeskundigheid voor het zelfstandig rechtvaardigen van röntgenopnamen of het optreden als verantwoordelijk stralingsdeskundige voor de praktijk. 

De volgende kerncompetenties worden behandeld:

Atomaire structuur, stralingsproductie en interactie van straling

Bouw van materie

Ionisatie, excitatie

Elektromagnetische straling

Kwadratenwet

Wisselwerking straling met materie, foto-en comptoneffect

Afhankelijkheid effecten van fotonenergie

Verzwakkingscoëfficiënten en transmissie

 

Radiologische grootheden en eenheden

Geabsorbeerde dosis

Stralingsweegfactor en equivalente dosis

Weefselweegfactoren en effectieve dosis

Gray, Sievert

 

Fysische eigenschappen van röntgen toestellen

Bouw en werking röntgenbuis, productie van straling’

Stralingskwaliteit en energiespectrum

Invloed buisspanning op dosis contrast

Effect van filtering

Bundelbegrenzing

 

Principes van stralingsdetectie

Dosismeters en gebruik ervan

Beeldvormende systemen (film, SPP, CCD, CMOS e.a.)

 

Principes van en procedures voor rechtvaardiging

Kosten-baten analyse (rechtvaardiging van het protocol/procedure in het algemeen en voor de specifieke patiënt in het bijzonder)

 

Principes van radiobiologie, biologische effecten van straling

Interactie van straling en levend weefsel

Factoren van invloed op het biologische effect

Stochastische en deterministische effecten

Principe van lineaire dosis-effect relatie

 

Risico’s op tumoren en erfelijke afwijkingen

Latentietijd

Genetische effecten

 

Optreden van weefselreacties (deterministische effecten)

Algemene principes van stralingsbescherming inclusief optimalisatie

Effect van afstand

Effect van filtering

Effect van diafragmering

Rechtvaardiging, ALARA en dosislimieten

Afschermende werking van materialen

 

Toepassing van stralingsbescherming

Stralingsrisico-inventarisatie en – analyse

Persoonsdosimetrie

Ruimtedosimetrie

Organisatorische maatregelen

 

Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van patiënten

Toepassing rechtvaardigingsprincipe

Keuze apparatuur

Keuze opnametechniek in relatie tot diagnostische vraagstelling

Bundelbegrenzing

Effecten van filtering

Keuze receptor

Keuze opname techniek

Beleid van röntgen opnamen en zwangerschap

Kwaliteitsbewaking en foutherkenning

Gebruik van loodkraag (schild) en loodschort

Bepaling van noodzaak overige beschermende maatregelen

 

Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van personeel en medewerkers

Wanneer is persoonsdosimetrie noodzakelijk

Toezicht op stralingsbescherming in de praktijk

Verantwoordelijkheden naar stralingsbeschermingsdeskundige

Stralingshandelingen bij zwangerschap

Bouwkundige aspecten

 

Diagnostische referentieniveaus

Intra-orale opnamen

Extra-orale opnamen

Bijzondere opnamen (o.a. CBCT)

Vergelijking met andere opnametechnieken

 

Risico bij zwangerschap en voor de foetus

 

Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering

Referentiedoses

Praktijkinstructies en protocollen

Standaardisatie van opnametechniek

Beeldoptimalisatie en beeldbewerking

 

Nationale regelgeving en (inter-)nationale richtlijnen

IRCP-Europese richtlijnen

Kernergiewet en Besluit basisveiligheidsnormen en stralingsbescherming

Registratie en vergunning

Praktijkrichtlijn NMT en veldnormen

 

Volledige inhoud KEW –dossier

 

Risicoanalyse stralingstoepassingen en risicoanalyse gericht op de medewerker

Risico-identificatie

Risicoberekening

Risico evaluatie

 

Prestatietest inclusief lekstraling meten

Alwie van Soest
Kostas Syriopoulos
Bestand 
Dagindeling.docx78 KB
4
Mondhygiënist
850
Incl. boek, syllabi, catering, examen
Tijd9:30 - 17:00
LocatieEnschede (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 16:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOss (NL) (Toon kaart)

Dental Best Practice organiseert opleidingen, trainingen en congressen voor tandartsen, assistenten, tandtechnici en mondhygiënisten.
Gericht op het optimale functioneren van het hele team.

Het doel van Dental Best Practice is de tandheelkundige professional helpen de praktijkvoering te optimaliseren door tailormade praktijktrainingen aan te bieden. Trainingen op maat zodat de benodigde elementen voor een efficiënte training altijd aanwezig zijn.

Molenstraat 3a
7437 AH
Bathmen
Postbus 62
7437 ZH
Bathmen
055-3121050
Selecteer een bestand aub.