Opleidingen details Reinier de Graaf Groep, afdeling bureau medische staf

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Symposium Spreken is zilver, zwijgen is fout (ID nummer: 381184)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2217-2-2020 t/m 16-2-2021

Beknopte beschrijving en leerdoelen

 

De juridische aspecten van klachten, claims en incidenten/calamiteiten en de samenhang daartussen

Tijd: circa 20 minuten

Werkvorm: presentatie

Leerdoelen:

De deelnemer heeft kennis op hoofdlijnen van de juridische aspecten van klachten, incidenten en calamiteiten (welke vereisten gelden op grond van de wet),

De deelnemer heeft kennis van de claimbehandeling (hoe verloopt deze en hoe wordt een claim beoordeeld: juridische aspecten)

De deelnemer heeft kennis van de mogelijke samenloop tussen deze procedures

 

Calamiteiten

Tijdsindicatie: 20 minuten (zag ik in schema van 24 september)

Wat: Toelichting proces rondom (mogelijke) calamiteiten in Reinier de Graaf

Werkvorm: Presentatie

Leerdoelen:

De deelnemer heeft kennis van het proces rondom (mogelijke) calamiteiten in het Reinier de Graaf.

De deelnemer kan in het geval van een (mogelijke) calamiteit de benodigde acties ondernemen.

De deelnemer weet waar hij/zij terecht kan voor ondersteuning en/of hulp, indien een (mogelijke) calamiteit zich voordoet.

 

Klacht calamiteit/claim

De rol van de klachtenfunctionaris; toelichting op de leerdoelen.

 

U heeft kennis over en weet van:

 

de Wkkgz en de positie van de klachtenfunctionaris, wettelijk kader.

De klachtenprocedure, wat zijn de mogelijkheden van een patiënt en wat komt er op u af als zorgverlener.

Inrichting van de klachtencommissie binnen de zorginstelling

Waar gaan klachten over? En wat wil de klager?

Wat wil ik en wat kan ik met een klacht als zorgverlener?

De rol van de klachtenfunctionaris, informerend en adviserend naar betrokken partijen.

Klachtbemiddeling; waar gaat het over? de do’s en don’t in de klachtbemiddeling.

De cliëntcontactpersoon (CCP) positie en rol.

 

(Meerdaagse) Nascholing
 
0
Tijd18:00 - 20:30
LocatieDelft (NL) (Toon kaart)

De Reinier de Graaf Groep is een algemeen ziekenhuis dat zich richt op de inwoners van Delft, het Westland, Voorburg, Rijswijk, Den Haag-zuidwest en de plaatsen Pijnacker en Nootdorp: een gebied waar ruim 300.000 mensen wonen en werken. Tot de Reinier de Graaf Groep behoren het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, het Diaconessenhuis Voorburg, Behandelcentrum Westland in Naaldwijk en Gezondheidscentrum De Reef in Ypenburg. Binnen de Reinier de Graaf Groep zijn 3000 mensen werkzaam, onder wie 200 medisch specialisten. Er zijn dertig specialismen.

Het ziekenhuis maakt deel uit van de STZ; Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen. Dit is een samenwerkingverband van 23 topklinische opleidingsziekenhuizen die hooggespecialiseerde zorg kunnen verlenen. Kern van het samenwerkingsverband van deze Teaching Hospitals vormen de medisch-specialistische opleidingen.
De STZ-ziekenhuizen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor:

het complete pakket van de basispatiëntenzorg;
zorgcoördinatie, ketenzorgontwikkeling en zorgvernieuwing;
de topklinische en topreferente patiëntenzorg;
de medisch (specialistische) en niet-medische ziekenhuisgebonden opleidingen;
toegepast wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

 

Reinier de Graafweg 3 - 11
2625 AD
DELFT
Postbus 5011
2600 GA
Delft
015- 2604251
Selecteer een bestand aub.