Opleidingen details Jeugdzorg Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Specialistische cursus kind, jeugdige en gezin - systeemtherapie. (ID nummer: 381083)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie401-10-2020 t/m 30-9-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 321-10-2020 t/m 30-9-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek81-10-2020 t/m 30-9-2023
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie141-10-2020 t/m 30-9-2023

Omschrijving:

In deze module wordt tijdens de eerste dag het ruimere kader en de logische opbouw van de specialistische cursus uiteengezet. Enkele systemische perspectieven vanuit het handboek worden hierbij toegelicht en verder in de cursus gehanteerd. Tijdens een eerste gedeelte staan we stil hoe kinderen actief betrokken kunnen worden bij systeemtherapie. Hierbij hebben we een blok dat specifiek gericht is op jonge kinderen in systeemtherapie. Gastdocenten hier voor zijn Greet Splingaer (Rapunzel, België) en Robert van Hennik (Zonnehuizen, voorzitter Narratief en Dialogisch forum NVRG). Vervolgens behandelen we de adolescentiefase voor de adolescent en het gezin in zijn verscheidene facetten. Hierbij gaan we uit van de eigen expertise in de Viersprong (ondermeer met ambulante systeemtherapie, MBFT, MST en FFT), zowel vanuit de eigen publicaties (zie website Viersprong), als de eigen praktijkervaring. Naast algemene principes en ideeën zullen we in deze module ook principes vanuit het gehechtheidsparadigma (zoals het op mentaliseren gerichte familietherapie en efft), verder toelichten. Maar ook de invloed van ‘oudere waarden’, zoals autoriteit en gezag, komen aan bod, en dit toegelicht vanuit recente toepassingen, zoals deze van de Israëlische therapeut Haim Omer (geweldloos verzet in gezinnen) en MST. Bij dit laatste liggen de toepassingen met moeilijk opvoedbare jongeren, of jongeren die in aanmerking komen met het gerecht voor de hand. Dit gedeelte wordt verder verzorgd door Bruno Hillewaere, Ann van Coppenolle (kinder-en jeugdpsychiater), Charlotte Boonstra (werkzaam als supervisor MST, zie ook haar artikels op de  website van de Viersprong) en Mia Famaey (allen werkzaam in het circuit Jeugd van de Viersprong).   Naast een algemeen theoretisch gedeelte en het bestuderen van DVD’s wordt opnieuw erg veel aandacht besteed aan het actief inoefenen van methodieken en technieken. Maar ook de groei en ontwikkeling van de persoon van de systeemtherapeut staat blijvend centraal.  

 

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
14
18
ja
1000
40
toetsing en evaluatie
Certificaat Verdiepingscursus Systeemtherapie
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 17:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Organiseren en geven van trainingen voor jeugdzorg professionals.

Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
06-19340492
Selecteer een bestand aub.