Opleidingen details Jeugdzorg Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Systeemtherapie (Specialisatie). Narratieve, oplossingsgerichte en dialogische toepassingen. (ID nummer: 381075)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie4028-5-2020 t/m 27-5-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 3228-5-2020 t/m 27-5-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek828-5-2020 t/m 27-5-2023
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie528-5-2020 t/m 27-5-2023

Omschrijving:

Deze module sluit nauw aan bij het tweede gedeelte van de basis- en verdiepingscursus van de Jeugdzorgacademie en Euthopia: de zogenaamde postmoderne stromingen. Deze stromingen richten zich sterk op de krachten van cliënten en gezinnen én op een goede samenwerking (vandaar ook de benaming ‘collaboratieve’ richtingen).  Een zekere basiskennis van deze perspectieven is verondersteld, toch kan dit blok ook afzonderlijk aangeboden worden aan cursisten die 132 uur basis systeemtherapie elders hebben gevolgd. In dat geval zal er ook uitdrukkelijk aandacht besteed worden aan het overkoepelend theoretisch kader, zoals aangegeven in de eerste drie dagen van dit specialistisch gedeelte. Bedoeling is eerst een overkoepelend theoretisch kader te schetsen en aandacht te besteden aan het sociaal constructionisme en het posmoderne paradigma, om vervolgens over te gaan tot mogelijke toepassingen in de praktijk, vanuit de volgende denkkaders: het collaboratieve en het reflecting team, het narratieve denkkader en toepassingen vanuit Trauma en verlies en rouw, het oplossingsgerichte denkkader, het dialogische gedachtegoed en aandacht voor feedbackgestuurd werken. 

Leerdoelen:

1. Kennis van de verschillende postmoderne perspectieven, de narratieve, oplossingsgerichte en dialogische benadering
2. Goede integratie van de basisattitude van de therapeut in de manier van therapie doen: aansluiten, ruimte maken voor de verhalen van de cliënten en gezinnen, ook hebben voor interacties, goede vragen stellen, benutten drie tijdsdimensies
3. Toepassen van verschillende interventies uit de narratieve, oplossingsgerichte en dialogische benaderingen.
4. Op een wetenschappelijk verantwoorde manier een integratie realiseren van de eigen therapeutische stijl, de basisattitude, theoretische concepten, praktische toepassingen en het bewust gebruik maken van feedback in de systemische alliantie

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
14
18
ja
1000
40
toetsing en evaluatie
Certificaat Verdiepingscursus Systeemtherapie
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 17:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Organiseren en geven van trainingen voor jeugdzorg professionals.

Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
06-19340492
Selecteer een bestand aub.