Opleidingen details Noordwest Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

ETS oefening (ID nummer: 380957)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2411-12-2019 t/m 10-12-2020

Volgens de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen dient ieder ziekenhuis voorbereid te zijn op de opvang van slachtoffers van een ramp of zwaar ongeval. Om de slachtofferstroom van de ramp te kunnen verwerken moeten extra maatregelen worden genomen. Deze maatregelen zijn beschreven in het Ziekenhuis Rampenopvangplan (ZiROP).

Context

De deelnemers gaan deelnemen aan een oefening waarbij de behandelcapaciteit van het ziekenhuis onder druk zal worden gezet door de toestroom (in korte tijd) van veel rampslachtoffers. Door het real time verplaatsen van slachtoffers worden deelnemers uitgedaagd de opvang en behandeling van de verschillende de slachtofferstromen in goede banen te leiden. De essentie zal vooral liggen op het managen van de beschikbare behandelcapaciteit van de verschillende slachtoffergroepen.

Doelen voor artsen gekoppeld aan de oefening

De deelnemers laten zien dat zij in overeenstemming met de beschrijving van de eigen taak, rol en functie en volgens de afspraken binnen het afdelingsplan kunnen handelen.

De deelnemers laten zien dat zij in staat zijn structuur aan te brengen in de onderlinge afstemming en coördinatie van werkzaamheden binnen de eigen afdeling / team en weten dit ook vol te houden.

De deelnemers handelen op een dusdanige wijze waardoor het bepalen van de urgentie, de volgorde van behandeling, inzet staf en verwijzing in overeenstemming is met het classificatiemodel voor slachtoffers en de richtlijnen uit het afdelingsplan.

De deelnemers laten zien dat zij de juiste maatregelen weten te nemen waardoor geen enkele ingreep of behandeling wordt uitgesteld door gebrek aan materialen, middelen en/of staf.

De deelnemers laten zien op een juiste manier gebruik te maken van de communicatielijnen waardoor zij ten allen tijde geïnformeerd zijn over de voortgang en ontwikkelingen waar het gaat om de beschikbare medische behandelcapaciteit.

(Meerdaagse) Nascholing
0
Tijd08:30 - 12:30
LocatieAlkmaar (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenETS oefening

Tijd13:30 - 17:30
LocatieAlkmaar (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenETS oefening

Tijd08:30 - 12:30
LocatieAlkmaar (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenETS oefening

Tijd13:30 - 17:30
LocatieAlkmaar (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenETS oefening

Tijd13:00 - 17:00
LocatieAlkmaar (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenETS oefening

Tijd08:30 - 12:30
LocatieAlkmaar (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenETS oefening

Tijd12:30 - 17:30
LocatieDen Helder (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenETS oefening

leerhuis, onderdeel van Noordwest Ziekenhuisgroep (voorheen Medisch Centrum Alkmaar)

Nassauplein 10
1815 GM
Alkmaar
Noordwest Academie Postbus 501
1800 AM
Alkmaar
072-5483700
Selecteer een bestand aub.