Opleidingen details Pluryn

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren (ID nummer: 380851)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie78-5-2020 t/m 7-5-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 58-5-2020 t/m 7-5-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek28-5-2020 t/m 7-5-2023

‘Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren’ is een behandelmodule voor kinderen en jongeren met een negatief zelfbeeld. De methode is gebaseerd op COMET (Competitive Memory Training) van Kees  Korrelboom die bewezen effectief is gebleken bij volwassenen. Ook bij kinderen en jongeren met verschillende diagnoses worden positieve resultaten gemeten in de eerste onderzoeken.

 

Werken aan je zelfbeeld is een cognitief gedragstherapeutische training, waarbij kinderen en jongeren/adolescenten leren om positiever over zichzelf te denken en meer zelfvertrouwen te ontwikkelen. Bij de behandeling van psychische stoornissen wordt er doorgaans vanuit gegaan dat wanneer men de stoornis behandelt, een ontstaan negatief zelfbeeld als vanzelf zal mee veranderen. Toch blijkt dit in veel gevallen niet vanzelfsprekend te zijn. Aangezien bij kinderen een negatief zelfbeeld in de klinische praktijk veelvuldig wordt gesignaleerd, is de behoefte aan een programma voor kinderen en jongeren groot. Een negatief zelfbeeld wordt veelal gerelateerd aan het hebben of krijgen van een depressie en is een belangrijke component van verschillende andere psychische stoornissen. Bovendien zijn er kinderen en jongeren waarbij het negatieve zelfbeeld als primaire klacht kan worden beschouwd. Indien we in de vroege jeugd al invloed kunnen uitoefenen op een dergelijk negatief zelfbeeld, kan dit positieve effecten hebben in het verdere leven.

In de training leren de deelnemers hoe ze kinderen en jongeren (8-24 jaar) met een negatief zelfbeeld kunnen helpen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de werkboeken. In het eerste gedeelte wordt ingegaan op (de ontwikkeling van) het zelfbeeld, theoretische leerprincipes en de theorie achter de COMET. In het tweede gedeelte van de training wordt aandacht besteed aan de aanpassingen en toevoegingen die zijn gedaan om de training geschikt te maken voor kinderen en jongeren en het betrekken van de ouders. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van theoretische uitleg, casuïstiek, rollenspellen, videomateriaal en literatuur.

Cursist kan de training ‘Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren’ toepassen, zowel individueel als in groepsverband

Cursist kan de verschillende stappen van COMET benoemen.

Cursist kan de theorie achter contraconditionering uitleggen aan zowel collega’s, ouders als kinderen en jongeren

Cursist kan een kind of jongere begeleiden in het toepassen van de verschillende stappen die bij de COMET horen

Cursist kan de indicaties en contra-indicaties van de COMET benoemen, uitvragen bij kinderen en jongeren en een juiste beslissing nemen aangaande het wel of niet inzetten van deze moduledoelstelling

 

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
14
22
ja
nvt
7
toetsing en evaluatie
werkzaam zijn binnen Pluryn / Intermetzo
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:00 - 16:45
Locatie Oosterbeek (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenindien corona VIA zoom

Tijd9:00 - 16:45
LocatieOosterbeek (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 16:45
LocatieEefde (NL) (Toon kaart)

Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen, een vak leren en werken. Ook wanneer er sprake is van complexe problematiek in gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Pluryn ondersteunt jongeren en volwassenen bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Dit doen we via onze landelijk werkende voorzieningen voor langdurige zorg, jeugdzorg,  en GGZ. Maar ook door middel van ambulante diensten, arbeidsintegratie, onderwijs en maatschappelijke ondernemingen. Iedereen doet mee! Powered by Pluryn. Want de kracht komt uit de mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

Pluryn is zowel regionaal als landelijk actief en werkt vanuit 17 terreinlocaties en meer dan 250 woonlocaties in Gelderland, Noord-Limburg en Noordoost-Brabant. Wij beschikken over meerdere gespecialiseerde behandel- en dienstencentra. Bij Pluryn werken meer dan 6.000 medewerkers en vele vrijwilligers. Cliënten uit heel Nederland weten Pluryn te vinden.

Industrieweg 50
6541 TW
Nijmegen
Postbus 53
6500 AB
Nijmegen
088-7792000
Selecteer een bestand aub.