Opleidingen details Johannes Wier Stichting

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Mensenhandel Signaleren (ID nummer: 380676)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3328-2-2020 t/m 27-2-2021

Symposium Mensenhandel signaleren

Over het belang van het herkennen van signalen van mensenhandel door zorgverleners

“Het belangrijkste dat je als zorgverlener fout kunt doen, is niets doen. Een vage uitleg bij een verwonding, herhaalde soa’s of abortussen, plotseling andere kleding dragen of ander gedrag. Het zijn veel voorkomende signalen van mensenhandel.”  (Rik Viergever) 

Nadere toelichting bij het thema

In Nederland verstaat men onder mensenhandel het werven (voor werk), vervoeren of huisvesten van iemand met gebruik van dwang, geweld, misleiding of misbruik makende van zijn of haar kwetsbare positie met als doel iemands inkomsten af te nemen of niet uit te betalen (uitbuiting).

Het aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland schat men op 6.250 per jaar. Daarbij blijft veel mensenhandel, dus veel leed verborgen. Ongeveer een derde van de slachtoffers heeft de Nederlandse nationaliteit. Steeds vaker zijn jongeren het slachtoffer. Op dit moment is zelfs de helft van de slachtoffers minderjarig. Het grootste deel betreft gedwongen prostitutie cq loverboyproblematiek.

Johan Stam merkt dat jongeren, maar ook volwassenen, vaak niet eens weten wat mensenhandel is. Veel misbruikte meisjes weten niet wat normaal is, ontdekte ook Toine Lagro-Janssen. Zij beseffen niet dat het niet normaal is als je vriend je vraagt met anderen seks te hebben. Van de slachtoffers van mensenhandel komt 90% wel eens bij een arts. Daarom spelen artsen een grote rol in de signalering van mensenhandel. Maar artsen herkennen de signalen vaak niet en hebben schroom actie te ondernemen.

Dit alles is voldoende aanleiding voor de Johannes Wier Stichting om hier de aandacht op te richten in een symposium. Het symposium beoogt artsen en andere zorgverleners alert te maken op signalen van mensenhandel en handvatten te geven hoe te handelen bij vermoeden van mensenhandel.

Sprekers
Herman Bolhaar                     Nationaal Rapporteur Mensenhandel

Een ervaringsdeskundige

Rik Viergever                          Arts en Maatschappelijk ondernemer, gespecialiseerd in mensenhandel

Toine Lagro-Janssen                Hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen aan het Radboudumc te        Nijmegen en Hoofd Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden

Johan Stam                           Korpsexpert van Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel, afdeling Oost-Nederland

Corrette Ploem                       Gezondheidsjurist Amsterdam UMC, locatie AMC en Lid van de Gezondheidsraad

Moderator

Fransje Snijders                     Internist en voorzitter van de Johannes Wier Stichting

(Meerdaags) Congres
25
Tijd14:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

De Johannes Wier Stichting zet zich in voor mensenrechten in de gezondheidszorg. ‘Het recht op de hoogst haalbare standaard van gezondheid’ (right to health) is al decennialang een universeel mensenrecht, maar desondanks voor velen een doelstelling uit een verre toekomst of een recht dat steeds meer onder druk komt te staan door bezuinigingen, kritiek op mensenrechten of onwetendheid over het bestaan en het belang van dit mensenrecht.
De Johannes Wier Stichting stelt zich daarom ten doel de bevordering én naleving van mensenrechten in de zorg op de agenda te plaatsen en te houden. Het right to health vormt daarbij het uitgangspunt voor de activiteiten van de stichting.


De activiteiten van de Johannes Wier Stichting bestaan onder meer uit het verstrekken van onafhankelijke informatie over mensenrechten en mensenrechteneducatie voor artsen, verpleegkundigen en andere medische professionals. Daarnaast organiseert de stichting debatten en refereeravonden over actuele kwesties en dilemma’s, zoals met betrekking tot de zorg aan vreemdelingen, ouderen of het medisch beroepsgeheim. Waar nodig verzamelt de stichting getuigenissen van medische professionals over misstanden in de zorg en kaart zij die aan bij beleidsmakers of de media.

Keizersgracht 177
1016DR
Amsterdam
Keizersgracht 177
1016DR
Amsterdam
020 7733799
Selecteer een bestand aub.