Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Behandeling complexe dissociatieve stoornissen - fase 1 (ID nummer: 380647)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Bij- en nascholing1815-5-2020 t/m 14-5-2021

In deze cursus wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de verschillende visies op Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS), zoals de theorie van structurele dissociatie en het socio-cognitieve model. Tegelijkertijd biedt deze cursus praktische handvatten om de behandeling van cliënten vorm te geven en toe te werken naar traumaverwerking. Enerzijds wordt er vanuit de richtlijnen van de International Society for the Study of Trauma and Dissociation uitleg gegeven over de drie fasebehandeling, de theorie van de structurele dissociatie van de persoonlijkheid en de implicaties voor behandeling. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij goed onderzochte behandelingen voor ernstige persoonlijkheidsproblematiek, zoals mentaliseren bevorderende therapie. Maar ook de op theorie en klinische ervaring gebaseerde sensorimotor psychotherapie, gericht op (ernstige) gevolgen van vroegkinderlijk trauma komt aan bod. Anderzijds wordt er ingegaan op een lopend onderzoek naar schematherapie bij DIS, waarbij de rationale en voorlopige resultaten besproken worden. Deze behandelvorm wijkt op een aantal belangrijke punten af van de eerdergenoemde richtlijnen. Ten slotte zullen we een dagdeel stil staan bij een specifieke vorm van vroegkinderlijk trauma, namelijk georganiseerd en/of ritueel misbruik, middels de vertoning van een documentaire en een discussie hierover.

Deze cursus bestaat uit presentaties, casuïstiek bespreken en rollenspelen. Er zal een documentaire vertoond worden en we streven ernaar ook een ervaringsdeskundige aan het woord te laten over hoe het is om met deze diagnose te leven en ervoor behandeld te worden.

 

Doel

Je leert fase 1 behandeling bij cliënten met ernstige dissociatieve stoornissen op een verantwoorde manier vorm te geven door:

Kennis te vergaren over het theoretisch model dat ten grondslag ligt aan de behandeling

Kennis te vergroten over verschillende gangbare behandelvormen en de evt. aanpassingen die nodig zijn vanuit het theoretische model

Op de hoogte gebracht te worden over de laatste stand van zaken m.b.t. wetenschappelijk onderzoek naar effect van behandeling (i.e.g. schematherapie)

Kennis te vergroten over de dynamiek die kan gaan spelen tussen jou en de cliënt

Vaardigheden te ontwikkelen met betrekking tot de bejegening, het inzetten van interventies t.b.v. de integratie en het begrenzen van destructief en therapie-ondermijnend gedrag

Zicht krijgen op de valkuilen die zich kunnen voordoen gedurende de behandeling en tips om deze te voorkomen of te herstellen

Kennis te maken met georganiseerd en/of ritueel misbruik en daarin de voors en tegens af te kunnen wegen

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)KNMG-GAIA
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
12
12
885
18
toetsing en evaluatie
ja
Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.
Type cursus/nascholing (1 jaar) tarief €185,- (excl. BTW)
 Ja
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.