Opleidingen details IPB

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Krachtig leiderschap (ID nummer: 380505)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2122-3-2020 t/m 1-3-2021

Uitdagingen

Maatschappen en vakgroepen van medisch specialisten krijgen regelmatig te maken met flinke uitdagingen: fusies van ziekenhuizen, integratie van maatschappen/vakgroepen, zorgverschuiving, chronisch gebrek aan verpleegkundigen, wel of niet aanpassen van de zorgverlening, een steeds hogere werkdruk, stroeve samenwerking met bestuurlijke lagen, proberen voor elkaar te krijgen wat je als vakgroep of maatschap voor elkaar wilt krijgen, interne belangenconflicten, persoonlijke strubbelingen of knellende kaders van zorgverzekeraars.

Gebrek aan visie en leiderschap

Maatschappen of vakgroepen kampen daarnaast nogal eens met: gebrek aan een heldere visie op de eigen toekomst, moeizame besluitvorming, onderlinge onenigheid over koers en strategie én gebrek aan krachtig leiderschap.

Waarom 'Krachtig leiderschap'?

De 2-daagse Krachtig leiderschap richt zich op artsen die oude patronen willen doorbreken en nieuw elan willen geven aan hun maatschap of vakgroep. Artsen die willen leiden, maar aarzelend zijn over hun kracht als leider. Jonge talentvolle leiders zonder veel ervaring of scholing als leider. Ervaren leiders die oude patronen in hun maatschap van zich af willen schudden en een volgende stap willen maken in hun leiderschap. 

Visie van IPB op medisch specialisten

IPB ziet medisch specialisten in een maatschap niet alleen als medicus, maar ook als leiders, ondernemers (in geval van een maatschap) en bestuurders. Dat betekent dat leden van een maatschap/vakgroep naast hun medische geschooldheid ook geschoold dienen te zijn in hun individuele en gezamenlijk leiderschap als team, hun bestuurderschap en ondernemerschap.

IPB richt daarom zijn begeleiding op:

  • de individuele leiderschapskracht van de medisch specialist die (beoogd) medisch leider/manager, vakgroepvoorzitter, maatschapsvoorzitter, opleider of stafbestuurder is
  • toepassing van Waarderend Onderzoek als positief-constructieve leiding aan prestaties en sfeer in de maatschap/vakgroep/bestuur
  • de vorming van een (meerjarig) strategisch beleidsplan incl. te bereiken doelen, tussendoelen en uit te voeren acties in het strategisch relevante tijdvak
  • de ontwikkeling van het gezamenlijk leiderschap van de artsengroep

 

 

(Meerdaagse) Nascholing
2500
Het inschrijfgeld voor de 2-daagse 'Krachtig leiderschap' is inclusief BTW, één overnachting in Slot Loevestein, één gezamenlijk diner en twee lunches in Slot Loevestein.
In company-variant: Wilt u met een aantal specialisten uit uw ziekenhuis één groep vormen? Neem hiervoor dan s.v.p. contact op met Patrick Persijn (06-42972741 of patrick@ipbontwikkelt.nl).
Tijd10:00 - 17:00
LocatiePoederoijen (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatiePoederoijen (NL) (Toon kaart)

IPB verzorgt organisatie-, team- en leiderschapsontwikkeling voor onder meer organisaties in de zorg.

Caestertstegen 11
6245AP
Eijsden
+31642972741
Selecteer een bestand aub.