Opleidingen details Federatie Medisch Specialisten
EBRO-training 2020 (ID nummer: 380175)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2617-1-2020 t/m 16-1-2021
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Richting aan richtlijnen

Goede richtlijnen zijn onmisbaar in de medisch-specialistische zorg, maar een goede richtlijn formuleren is nog niet zo gemakkelijk. Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten biedt daarom in 2020 weer trainingen Evidence Based richtlijnontwikkeling aan.

Richtlijnontwikkeling levert een belangrijke bijdrage aan het onderhouden en verspreiden van medische kennis en is hiermee een belangrijke pijler in het kwaliteitsbeleid. Er worden dan ook steeds meer eisen aan richtlijnen gesteld. Richtlijnen moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn, transparant en bruikbaar in de praktijk. Er is bij voorkeur inbreng door patiënten (patiëntenperspectief) en daarnaast is het belangrijk dat de beroepsgroep(en) die in de praktijk met de richtlijn werken betrokken zijn bij de ontwikkeling, zodat de richtlijn ook breed uitgedragen wordt.

De kwaliteitseisen die gesteld worden aan (internationale) richtlijnen zijn vastgelegd in het AGREE II instrument: een breed (internationaal) geaccepteerd instrument voor de beoordeling van de kwaliteit van richtlijnen. In Nederland zijn de eisen voor richtlijnen in het medisch-specialistisch domein opgetekend in het rapport ‘Richtlijnen 2.0’.

De training
Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten biedt in 2020 op verschillende data een training Evidence Based richtlijnontwikkeling aan. Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Algemene inleiding over evidence based richtlijnontwikkeling
 • Identificeren van knelpunten
 • In kaart brengen en meewegen van het patiëntenperspectief
 • Formuleren van uitgangsvragen en zoekvragen
 • Beoordelen en interpreteren van wetenschappelijke literatuur volgens GRADE-methodiek
 • Opstellen van richtlijnteksten, waaronder de overwegingen en aanbevelingen
(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
EBRO-training programma 2020.pdf12-11-2019 11:27113 KB
399
Tijd09:00 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 12:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenverdeeld in twee dagdelen 20 en 27 mei 2020

Tijd09:30 - 12:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenverdeeld in twee dagdelen 20 en 27 mei 2020

Tijd09:00 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOn line training (vanwege uitbraak Coronavirus)

Tijd09:00 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze EBRO-training is geannuleerd vanwege de uitbraak van het Coronavirus, vanwege deze uitzonderlijke situatie is een online training georganiseerd op 22 april 2020

Tijd09:00 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:15
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De Federatie Medisch Specialisten heeft een initiërende, coördinerende en stimulerende rol in het kwaliteitsbeleid van de medisch specialisten. In overleg met de wetenschappelijke verenigingen wordt aan het kwaliteitsbeleid inhoud gegeven. De Federatie is dé organisatie van en voor alle medisch specialisten (in opleiding) in Nederland. Zij stelt de bevordering van kwaliteit en ondernemingszin voorop en behartigt de belangen van medisch specialisten zodat:

 • medisch specialisten hun taken (patiëntenzorg, opleiding en onderzoek) goed kunnen vervullen
  patiënten tijdig kwalitatief hoogstaande zorg ontvangen
  ziekenhuizen als professionele dienstverlenende organisaties werken
  de rol van medisch specialisten in de gezondheidszorg en de samenleving wordt (h)erkend en de medisch specialisten dienovereenkomstig worden gehonoreerd.
Mercatorlaan 1200
3528BL
Utrecht
Postbus 20057
3502 LB
Utrecht
088-505 34 34