Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Ontwikkelingsprofiel (ID nummer: 380082)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie1718-3-2020 t/m 17-3-2021

Een GGZ-behandeling stagneert soms doordat er bij de cliënt ernstige tekorten bestaan in het psychosociaal functioneren die bij aanvang van de behandeling niet onderkend zijn: de cliënt lijkt psychotisch te worden of uit zich plots suïcidaal, handelt impulsief of is ineens niet langer in staat te werken.

Het ontwikkelingsprofiel (OP) is een geschikte methode om dergelijke tekorten voorafgaand aan de behandeling op te sporen. Het OP staat vermeld in de multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen (2008) en de richtlijn psychiatrisch onderzoek (2015). Het OP, dat gebaseerd is op de ontwikkelingspsychologie, gaat ervan uit dat het functioneren van een volwassene wordt bepaald door een samenspel tussen aan de ene kant gedragspatronen die bij de actuele leeftijd passen (rijpe kenmerken) en aan de andere kant 'vroegkinderlijke' patronen (onrijpe verschijnselen) die verwijzen naar eerdere ontwikkelingsfasen.

Het OP biedt de mogelijkheid om bij volwassenen en ouderen in korte tijd een goede inschatting te maken van iemands sterke en zwakke persoonlijkheidskenmerken. Dit helpt de behandelaar om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de kwetsbare kanten van de cliënt en tegelijkertijd oog te hebben voor diens gezonde kanten. Het OP, dat een aanvulling vormt op de DSM-diagnostiek, verdiept het diagnostisch proces: op basis van de sterkte/zwakte analyse maakt de diagnosticus een goed geïnformeerde keuze voor de vorm en het doel van de behandeling.

Nieuw is de recent tot stand gekomen Ontwikkelingsprofiel Vragenlijst (OPV). Deze gevalideerde en betrouwbare vragenlijst bestaat uit 108 uitspraken en kan in ongeveer 20 minuten ingevuld worden. De OPV is behulpzaam in de klinische praktijk en goed bruikbaar voor ROM en voor wetenschappelijk onderzoek.
 

Wat leer je?

Tijdens deze driedaagse cursus leer je:

  • hoe het OP is opgebouwd: je neemt kennis van de verschillende ontwikkelingsniveaus en de ontwikkelingslijnen De cursus is bedoeld voor GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen (i.o.) en psychiaters.
  • op welke wijze het OP als referentiekader voor persoonlijkheidsdiagnostiek gebruikt kan worden
  • concreet door te vragen op verschijnselen die verwijzen naar patronen in het OP
  • welke tegenoverdrachtsverschijnselen kenmerkend zijn voor een bepaald ontwikkelingsniveau
  • het OP toe te passen bij diagnostiek en indicatiestelling
  • een behandelplan op te stellen met de informatie uit de intake en het OP
  • de OPV te gebruiken voor ROM en wetenschappelijk onderzoek
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
(Meerdaagse) Nascholing
Bestand 
Template B2047.docx17 KB
820
Hoofdniveau
Psychotherapie en Psychiatrie
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.