Opleidingen details Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 4e editie (ID nummer: 379994)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie626-3-2020 t/m 25-3-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 1,526-3-2020 t/m 25-3-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek0,526-3-2020 t/m 25-3-2021
K&J/OG opleiding - overige taken126-3-2020 t/m 25-3-2021

Het jaarlijks congres over het werken met multiprobleemgezinnen staat dit keer in het teken van de werkrelatie en communicatie.

Armoede, verslaving, criminaliteit, huiselijk geweld en opvoedingsonmacht zijn al hele lastige problemen als ze op zichzelf staan. Maar in sommige gezinnen komen meerdere van zulke heftige problematieken bij elkaar. Vaak speelt er binnen het gezin ook LVB- en / of psychiatrische problematiek. En ga er dan maar eens aan staan als hulpverlener. Het begint er in ieder geval mee dat je contact maakt met deze gezinnen. Dat valt niet altijd mee, want in veel gevallen hebben deze mensen al een hele hulpverleningsgeschiedenis achter de rug en is er vaak scepsis of zelfs wantrouwen tegenover hulpverleners. Om dat wantrouwen te doorbreken is het in de samenwerking met zulke gezinnen belangrijk dat je bij hen aansluit en samen met hen kunt werken aan gezamenlijk gedragen doelen. Die zaken zijn allemaal afhankelijk van de mate waarin je erin slaagt een goede werkrelatie op te bouwen en op een goede, duidelijke en eerlijke manier met hen te communiceren.

Hoe sluit je aan bij mensen waarbij de cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling en emotionele ontwikkeling zich in verschillende (uiteenlopende) tempo's voltrekt, zoals bijvoorbeeld het geval is bij veel mensen met een LVB? Hoe communiceer je schriftelijk en mondeling met laag taalvaardige leden van multiprobleemgezinnen? Wat zijn ieders rechten en plichten binnen de werkrelatie tussen een hulpverlener en (leden van) een multiprobleemgezin, zoals bijvoorbeeld zwakbegaafde mensen of mensen die vanwege een migratieverleden de Nederlandse taal niet goed beheersen? Hoe houd je rekening met religieuze en culturele eigenschappen van migrantengezinnen wanneer je met hen in contact treedt en communiceert? Hoe ga je om met de kansen en risico's die social media voor multiprobleemgezinnen en hun hulpverleners met zich mee brengen? Hoe kun je een ouderbegeleidende positie innemen bij opvoedingsproblemen binnen multiprobleegezinnen?

Op deze en andere vragen geven de sprekers op dit congres hun antwoorden.

Leerdoelen:

  • Bestanddelen, typologieën en concrete richtlijnen ten aanzien van multiprobleemgezinnen; 
  • Werkzame elementen in de hulpverlening aan multiprobleemgezinnen; 
  • Ontwikkelingsgericht denken over- en handelen met multiprobleemgezinnen;
  • De grenzen van drang en dwang in de aanpak van complexe gezinsproblematiek;
  • Communiceren met laag taalvaardige multiprobleemgezinnen;
  • Werken met interculturele multiprobleemgezinnen en de relatie met cultuur en geloof;
  • Gebruik, risico's en mogelijkheden van social media door multiprobleemgezinnen;
  • De ouderbegeleidende positie in problematische hulpverleningssituaties, zowel bij vrijwillige hulp als in de gedwongen hulpverlening.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4 5 6 7 8 9
academici en HBO-ers
Congres
 Inleidend
 Verbredend
 Verdiepend
30
350
ja
295
5
Geen toetsing, wel evaluatie
n.v.t.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd10:00 - 17:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Aanbieder van studiedagen, symposia, congressen, cursussen, workshops en trainingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs.

De Mandel 2a
6227 CS
Maastricht
043-2057962
Selecteer een bestand aub.