Opleidingen details Radboud Universiteit Nijmegen - Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

RITHA blok 1 Lesgeven en begeleiden (ID nummer: 379791)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie486-1-2020 t/m 5-1-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 106-1-2020 t/m 5-1-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek106-1-2020 t/m 5-1-2023
K&J/OG opleiding - overige taken46-1-2020 t/m 5-1-2023

In het Nederlandse onderwijs is er een duidelijke trend om talent te ontwikkelen. Cognitief talent leidt echter niet altijd vanzelf tot de daarbij passende schoolprestaties. Binnen scholen en adviespraktijken is er behoefte aan expertise op het gebied van hoogbegaafdheid om een optimale signalering en begeleiding van leerlingen te borgen. Ieder kind verdient immers het onderwijs dat bij hem of haar past.

Wie is de hoogbegaafde leerling? Wat definieert hem of haar? Op welke verschillende manieren kun je hem of haar het beste ondersteunen en begeleiden? In de RITHA opleiding vergroot je je inhoudelijke kennis over hoogbegaafdheid in het algemeen en train je de vaardigheden om op een juiste manier met deze kennis om te gaan. Daarnaast vergroot je je (wetenschappelijke) kennis en vaardigheden op het gebied van signaleren, begeleiden en adviseren van hoogbegaafden in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het hoger onderwijs, in de adviespraktijk en op de werkvloer. Je vergaart kennis van internationaal gehanteerde modellen voor signalering en begeleiding. Je leert verder te kijken dan alleen de intelligentie en oog te hebben voor het individu als geheel.

Al meer dan 25 jaar biedt de Radboud Universiteit een opleiding op het gebied van hoogbegaafdheid aan, gekwalificeerd door tje European Council for High Ability (ECHA). Deze opleiding is binnen het RadboudCSW intensief doorontwikkeld en geëvolueerd tot een state-of-the-art opleiding op: de Radboud International Training on High Ability, kortweg RITHA.

academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
10
22
ja
Alleen te volgen als onderdeel van de RITHA opleiding. Kosten hiervoor bedragen €7.500 (Specialist) of €5.600 (Practitioner).
121
toetsing en evaluatie
• een afgeronde hbo- of universitaire opleiding;
• een werkkring in het onderwijs of de onderwijs(zorg)begeleiding of binnen een professionele omgeving waar hoogbegaafdheid en/of talentontwikkeling een thema is;
• een goede leesvaardigheid in de Engelse taal (passief).
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Locatie
OpmerkingenRITHA 10 Hong Kong

LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenRITHA 8 NL

LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenRITHA 9 NL

Locatie
OpmerkingenRITHA 5 CED

Locatie
OpmerkingenRITHA 6 Croatia

LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenRITHA 4 NL

Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen is een landelijk werkend opleidingsinstituut gevestigd op de groene campus van de Radboud Universiteit Nijmegen. Wij verzorgen o.a. de post-academische opleidingen tot Gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog in de regio Gelderland en Overijssel in opdracht van de Stichting Psychologische vervolgOpleidingen Nijmegen (SPON). Ook bieden we de opleiding tot Master in Addiction Medcine en de opleiding tot Schoolpsycholoog aan. Daarnaast organiseren we congressen en een hebben we een nascholingsaanbod voor sociale wetenschappers. 

Radboud Universiteit Nijmegen Radboud Centrum Sociale Wetenschappen Toernooiveld 5
6525 ED
Nijmegen
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen Postbus 6909
6503 GK
Nijmegen
024 36 125 11
Selecteer een bestand aub.