Opleidingen details Lexima

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Nationale Dyslexie Conferentie 2020 (ID nummer: 379538)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie525-3-2020 t/m 24-3-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 1,525-3-2020 t/m 24-3-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek0,525-3-2020 t/m 24-3-2021
K&J/OG opleiding - overige taken0,525-3-2020 t/m 24-3-2021

Leerdoelen
Afhankelijk van de lezingen die de deelnemer volgt worden een aantal leerdoelen behaald.
De deelnemer:
Krijgt inzicht in internationaal leesonderzoek en weet waarom de meeste leesproblemen het gevolg zijn van kwaliteitsproblemen.Weet welke rol het gezin heeft bij de ontwikkeling van geletterdheid en leesmotivatie.

Weet welke rol de hersenontwikkeling heeft bij het leren lezen en dyslexie.

Maakt kennis met het de praktijkroute PO van het stimuleringsprogramma Hulpmiddelen en Dyslexie. De praktijkroute po van het Stimuleringsprogramma laat zien wat goed vakmanschap op het gebied van lees- en spellingonderwijs en het omgaan met verschillen (o.a. dyslexie) voor het primair onderwijs inhoudt.

Maakt kennis met ‘dyslekeys’. Dit zijn zes lessen om leerlingen met dyslexie beter om te laten gaan met hun dyslexie en handiger te laten leren.

Weet wat de kansen en knelpunten zijn voor leerlingen met dyslexie in het VO.

Weet welke leesinterventies er voor risicolezers in het basisonderwijs zijn.
Weet wat de uitdagingen zijn voor diagnostiek en behandeling bij de combinatie dyslexie en meertaligheid.

Heeft zicht op welke wijze zorg en onderwijs kunnen samenwerken bij de vergoede behandeling van dyslexie.
Krijgt inzicht in hoe de Alan Turingschool het leesonderwijs goed heeft vormgegeven.
Weet welke ontwikkelingen er zijn rondom het volgen van de ontwikkeling van kleuters.

Krijgt inzicht in een integrale aanpak van Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie in de praktijk.

Weet hoe leesbevordering vormgegeven kan worden in het VO en welke aspecten specifiek van belang zijn voor het vmbo.

Weet belangrijk is bij het goed vormgeven van het begrijpend lezen binnen de basisschool. 
Weet op welke wijze leesbevordering en leesmotivatie gestimuleerd kan worden met digitaal lezen.
Krijgt inzicht in nieuwe mogelijkheden om dyslexiezorg te organiseren.
Weet op welke wijze zorgniveau 3 voor leesproblemen goed georganiseerd kan worden in het primair onderwijs.
Is op de hoogte van de actuele inzichten over de combinatie hoogbegaafdheid en dyslexie.
Weet op welke wijze leerlingen uit het VO begeleid kunnen worden bij het overtuigend schrijven, ondanks hun dyslexie.
Weet welke rol nature en nurture speelt bij dyslectici, snellezers, leeshaters en boekenwurmen.
Maakt kennis met het de praktijkroute VO van het stimuleringsprogramma Hulpmiddelen en Dyslexie. De praktijkroute Vo van het Stimuleringsprogramma laat zien wat goed vakmanschap op het gebied van lees- en spellingonderwijs en het omgaan met verschillen (o.a. dyslexie) voor het voortgezet onderwijs inhoudt.

Is op de hoogte van een duurzame aanpak leesproblemen in het PO en de rol van het schoolteam hierbij.

Weet hoe om te gaan met diagnostische dilemma’s in het VO.

Is op de hoogte van de invloed die het puberbrein heeft op het leren, in het bijzonder als er sprake is van dyslexie.

Weet welke leesproblematiek kan spelen bij leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis.

Is op de hoogt van de visie van werkgevers in Nederland op dyslexie.

Krijgt inzicht op effectief schrijfonderwijs en voorwaarden om van leerlingen vaardige en gemotiveerde schrijvers te maken.

Weet welke rol woordenschatonderwijs speelt bij (school)succes.
Is op de hoogte van de resultaten die uit onderzoek naar dyslexieverklaringen van de inspectie van het onderwijs.
Weet welke relatie er is tussen (laag)geletterdheid met digitale geletterdheid.

Is op de hoogte van de laatste inzichten uit een wetenschappelijke review die is opgesteld over compenserende software voor leerlingen met dyslexie.

Krijgt inzicht in de mogelijkheden om peercoaching in te zetten om studenten te begeleiden in het produceren van betere schrijfproducten en het inzetten van schrijfstrategie.

Weet op welke wijze leerlingen die een risico hebben om leesproblemen te ontwikkelen begeleid kunnen worden.

Krijgt inzicht op welke wijze TOS geïdentificeerd kan worden bij meertalige kinderen.

Heeft zicht op de verschillen en overeenkomsten van dyslexie en dyscalculie.

Weet hoe de leesontwikkeling bij TOS verloopt en wat de wetenschap hierover zegt.

Heeft zicht op welke wijze we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar kunnen brengen.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Logopedisten (NVLF)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2
academici en HBO-ers
Congres
 Inleidend
 Verbredend
 Verdiepend
500
1750
ja
349
6
Geen toetsing
NVT
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd10:00 - 16:00
LocatieEde (NL) (Toon kaart)

Lexima is een vernieuwend bedrijf op het gebied van ICT voor dyslexie en leerlingenzorg én is een door CEDEO en CRKBO erkende onderwijsinstelling. Lexima levert hulpmiddelen en verzorgt cursussen en conferenties. Onze activiteiten zijn erop gericht kinderen, jongeren en volwassenen met lees- en/of schrijfproblemen een eerlijker kans op succes te bieden.

Kastanjelaan 6
3833 AN
Leusden
033-4348000
Selecteer een bestand aub.