Opleidingen details Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Jaarlijks Congres - Verslavingsproblematiek - 2e editie (ID nummer: 379340)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd55-3-2020 t/m 4-3-2021

Verslaving kent biologische, psychische en sociale oorzaken. Op het jaarlijks congres over verslavingsproblematiek wordt er door vooraanstaande experts ingegaan op de manier waarop je in de praktijk van je werk met deze mensen met al die factoren rekening kunt houden. Welke rol spelen erfelijke factoren? En wat kun je daar dan nog mee als hulpverlener? Hoe help je jongeren die zich aan de uitersten van het intelligentiespectrum bevinden? Met andere woorden: hoe behandel je jongeren met een hbo of academische achtergrond? En hoe doe je dat bij mensen met een licht verstandelijke beperking? Of mensen met een migratie-achtergrond? Bij hen spelen er immers ook vaak nog allerlei culturele factoren die zowel de verslaving als de behandeling daarvan beïnvloeden.

Ook is er vaak een interactie tussen de verslaving enerzijds en psychiatrische problematiek anderzijds. En wat doe je dan concreet in de behandeling of begeleiding van deze kwetsbare mensen? Hoe zet je elementen uit de motiverende gespreksvoering in? Hoe stel je realistische en haalbare doelen die ook gedragen worden door je cliënt en diens omgeving? Hoe ondersteun je mensen met een verslavingsprobleem in hun ouderschap?

Deze en andere, aanverwante vragen worden op het congres uitvoerig besproken.

Leerdoelen:

  • Erfelijke factoren bij verslavend gedrag;
  • Verslaving in combinatie met psychiatrische problematiek;
  • De rol van groepsdruk en wat hiermee in de praktijk gedaan kan worden;
  • Problematisch middelengebruik bij jongeren met een licht verstandelijke beperking;
  • Verslaving bij niet-westerse migranten in Nederland;
  • Motiverende gespreksvoering middels de systematiek Motivier;
  • Preventie en behandeling bij alchoholverslaving;
  • Begeleiding van verslaafde ouders bij opvoederschap.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4 5 6 7 8
Het congres over verslavingsproblematiek is gericht op alle hbo- en academisch opgeleide hulpverleners die werken met jonge mensen met (een risico op) verslavingsproblematiek.
5
Nee
295
Bedrag is ex. 21% BTW en inclusief schrijfmateriaal, koffie, thee, lunch, bewijs van deelname en bijschrijving registerpunten. Er zijn diverse kortingen mogelijk.
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd10:00 - 17:00
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)

Aanbieder van studiedagen, symposia, congressen, cursussen, workshops en trainingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs.

De Mandel 2a
6227 CS
Maastricht
043-2057962
Selecteer een bestand aub.