Opleidingen details Vrouw&Zorg (VrouwenZorg)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

VROUWENZORG: Assisteren bij lachgas toediening (n19) (ID nummer: 378956)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(2019 Categorie C) Scholing Verdieping verpleegtechnische handelingen 4,5 
Scholing algemeen (2013)4,5 
Scholing algemeen / overig (2016)4,5 

Assisteren bij lachgastoediening

KCKZ: cat C: 4,5 punten

Voor KCKZ registratie voor april 2019 komen deze punten in KCKZ Algemeen/Vrije ruimte.

Vrouwenzorg verzorgt sinds 2015 interactieve "lachgas trainingen" voor verloskundigen, kraamverzorgenden, verpleegkundigen en artsen. Vrouwenzorg heeft als enige opleiding simulatie systemen die worden ingezet tijdens de trainingen waardoor je als kraamverzorgende kunt oefenen in een zeer realistische situatie. Na de training kun je veilig met lachgas werken in alle geboortecentra in Nederland.

Steeds meer geboortecentra gaan over op lachgastoediening tijdens de bevalling.
Als kraamverzorgende heb je een specifieke rol tijdens deze zorg. Naast coaching van de barende zal je ook de technische aspecten moeten beheersen bij het opzetten en afbouwen van het toedieningssysteem. Ook komt de zorg en vaardigheden aan bod in het geval van bijwerking en complicatie tijdens de toediening van het lachgas. 

Deze scholing behandelt de zorg bij excessieve pijn rondom de bevalling en specifiek het assisteren van de verloskundige/parteur en de zorg bij de barende die vanwege pijn rondom de baring heeft gekozen voor lachgas gebruik.

Deze zorg bestaat uit het coachen van de barende, het (methodisch) observeren van gedrag en pijn en toepassen van verschillende verpleegtechnische vaardigheden zoals bloeddrukmeting en perifere saturatiemeting door de kraamverzorgende (tijdens deze scholing wordt niet het bloeddruk meten aangeleerd)

Naast de voorbereidende reader zal de kraamverzorgende een e-toets moeten maken en een praktijk oefen- en toetsbijeenkomst volgen. Indien de kraamverzorgende voor alle onderdelen slaagt ontvangt zij een competentieverklaring voor deze vaardigheid.

Hoofddoel

Na het doorlopen van de Vrouwenzorg training “excessieve pijn rondom de baring en het gebruik van lachgas toediening tijdens de bevalling” kan de zorgprofessional op een veilige en cliënt gerichte wijze de verloskundige/parteur assisteren bij het gebruik van lachgas tijdens de baring en volgens de juiste procedure aanvullende handelingen uitvoeren.

Subdoelen

De zorgprofessional kent, wat betreft lachgas gebruik rondom de baring:

 • de wettelijke eisen om een verpleegtechnische e/o risicovolle handeling in opdracht van een arts e/o bevoegd BIG geregistreerd professional/verloskundige zelfstandig uit te kunnen voeren;
 • de eigen rol, verantwoordelijkheid en bevoegdheid;
 • de zorgvuldigheidsmaatregelen die in acht moeten worden genomen;
 • de indicaties en contra-indicaties;
 • de werking en bijwerking van lachgas;
 • de complicaties die kunnen optreden en welke handelingen in deze situatie moeten worden toegepast;
 • de informatie en instructie die de cliënt en partner krijgen;
 • de wijze waarop de pijnscore plaatsvindt en de VAS/NRS score wordt toegepast;
 • de uit te voeren controles zoals bloeddruk meting en perifere saturatiemeting;
 • de instructie die de barende krijgt om Patiënt-Controlled lachgas te gebruiken;
 • de wijze van bewaking en coaching van de barende tijdens lachgas gebruik;
 • de toediening van zuurstof middels een zuurstofmasker;
 • de voorbereiding van de benodigde materialen;
 • de wijze van de schoonmaak en het onderhoud van de materialen;
 • de zorgvuldigheidsmaatregelen die in acht moeten worden genomen;
 • de specifieke vaardigheden die in een casussimulatie uitgevoerd moeten worden.
 Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en de resultaten worden benut voor de kwaliteitsverbetering van de scholing
Bestand 
Lachgas-KZ-2018-wm.pdf456 KB
79
Hoofdniveau
Cliƫntgerichtheid
Welbevinden en veiligheid
Zorgplan
Professionaliteit
Informatie en communicatie
Samenwerking Zorgketen
Tijd9:00 - 11:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd9:00 - 11:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd15:00 - 17:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd14:30 - 21:00
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd14:30 - 21:00
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd14:30 - 21:00
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany inhaaldatum

Tijd09:30 - 18:00
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd12:30 - 15:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany

Tijd15:30 - 18:00
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany

Tijd14:30 - 17:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving

Tijd14:30 - 17:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving

Opleidingsbureau Vrouw&Zorg - Vrouwenzorg

Vrouwenzorg - Vrouw&Zorg verzorgt scholingen op het gebied van Verloskunde, Gynaecologie en Voortplantingsgeneeskunde. Doelgroep: 1' en 2' lijns Verloskundigen, A(n)IOS, verpleegkundigen en kraamverzorgenden.
Vrouw&Zorg is een CRKBO erkend opleidingsbureau (non-profit) en hierdoor ook BTW vrijgesteld.

Het scholingsaanbod wordt o.a. op de Vrouwenzorg opleidingslocaties in Amsterdam en Heerenveen verzorgd en kan ook als incompanyscholing worden aangevraagd.

Scholingen in o.a.:
- Reanimatie pasgeborene (NLS), NEOPUFF, Acute Verloskunde, Partus assistentie, Diversiteit en cultuur, Lachgas tijdens de baring, Bloeddrukmeten, Injecteren, Zorg rondom katheter en zorg rondom infuus, Verlieskunde (perinatale sterfte), Communicatie in moeilijke situaties, Psychiatrie en verloskunde, Couveuse nazorg, CTG beoordeling en interpretatie etc.

Jan Evertsenstraat 763, 2e verdieping
1061 XZ
Amsterdam
Herentalsstraat 64
1066NL
Amsterdam
0681127505
Selecteer een bestand aub.