Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Cognitieve gedragstherapie op school (ID nummer: 378933)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie1815-5-2020 t/m 14-5-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 1215-5-2020 t/m 14-5-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek615-5-2020 t/m 14-5-2023
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie1215-5-2020 t/m 14-5-2023

Op school wordt regelmatig gebruik gemaakt van cognitief gedragstherapeutische kaders en technieken om het gedrag van leerlingen te sturen. Leerkrachten maken veelvuldig gebruik van principes als straffen en belonen, in lesmethodes voor sociaal-emotionele vaardigheden zijn lessen opgenomen over “anders denken” en ook sociale vaardigheidstrainingen en faalangsttrainingen binnen de school zijn vaak gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. De school kan bovendien een geschikte plaats zijn om problemen bij kinderen en jongeren vroegtijdig te signaleren en om laagdrempelige interventies aan te bieden. Cognitieve gedragstherapie is zodoende bij uitstek een denk- en werkwijze die goed binnen de school past. Desondanks heeft de gedragstherapie nog niet altijd een stevige plaats gekregen binnen de schoolsetting. Orthopedagogen en psychologen binnen de school werken vaak al met gedragstherapeutische technieken of protocollen, maar zouden dit soms graag meer willen doen of meer willen inbedden in een geheel. In deze cursus wordt bekeken hoe je als gedragsdeskundige (cognitieve) leertheoretische principes en technieken meer bewust en doelmatig in kan zetten binnen de school.

 

In de cursus zal eerst aandacht besteed worden aan het maken van een goede casusconceptualisatie en analyses van een (aangemelde) leerling en zijn omgeving: Welk gedrag vertoont de leerling precies? Wat gaat er aan het gedrag vooraf? Welke factoren houden het gedrag in stand? En wat zijn de achterliggende redenen van het gedrag van deze leerling? Waarom reageert de leerling op deze manier? Welke gedachtes liggen hieronder?

 

Vervolgens zal bekeken worden hoe het gedrag van de leerling systematisch beïnvloed kan worden. Welke factoren kunnen er in de klas veranderd worden? Hoe kan een docent het beste op bepaald gedrag reageren? Wat kunnen docenten en ouders zeggen en doen om ervoor te zorgen dat de leerling gaat twijfelen over zijn vaste denkpatronen?

 

Tenslotte zal in de cursus besproken worden hoe je als orthopedagoog/psycholoog cognitief gedragstherapeutische principes kan toepassen in een begeleiding/behandeling van een leerling of een groep leerlingen en het bovenstaande proces kan versnellen. Verschillende technieken zullen geoefend worden, zodat de deelnemers dit na de cursus kunnen toepassen in hun gesprekken met leerlingen, leerkrachten of ouders.

Na afloop van de cursus:

-Kun je een gedragsfunctie-analyse maken van een leerling (antecedente en consequente factoren die invloed hebben op het gedrag in kaart brengen).

-Kun je hypotheses opstellen over onderliggende drijfveren van gedrag 

-Kun je op basis van de analyses een interventieplan maken en bepalen welke gedragstherapeutische (operante) technieken ingezet gaan worden.

-Kun je cognitieve technieken toepassen in je gesprekken met leerlingen, ouders en leerkrachten.

Meer info: https://pao.nl/cursus-cognitieve-gedragstherapie-op-school-2/

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
16
ja
895
21
Toetsing
Basiskennis over de cognitieve gedragstherapie en werkzaam in het onderwijs.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieIncompany (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieIncompany (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenVolledig Online

Tijd9:30 - 16:30
LocatieGoes (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.