Opleidingen details Brainfeed

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Slikken of stikken? Weet het beter dan uw apotheker! (ID nummer: 378883)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3122-12-2019 t/m 15-12-2020

Slikken of stikken?

Weet het beter dan uw apotheker! 

Prof. Eric van Roon belicht in de cursus “Slikken of stikken?” alle relevante aspecten van moderne geneesmiddelen, van farmacokinetiek tot responsvariatie, van industrie tot regelgeving, diepgaand maar op toegankelijke, onderhoudende wijze zodat u weer helemaal “bij” bent.

Inleiding

Iedere dokter wil de beste behandeling voor zijn patiënt. De patiënt beter maken, of zorgen dat hij niet ziek(er) wordt. Maar soms is dat niet mogelijk, gewoonweg omdat het veel te duur is. Of omdat middelen niet beschikbaar zijn, niet bereikbaar zijn of niet toegestaan zijn. Wat mag een behandeling kosten? Waarom zijn sommige middelen zo duur? Wie bepaalt wat de dokter kan en mag voorschrijven? Wat is de rol van de overheid, de farmaceutische industrie, de apotheker, de patiënt en de dokter zelf?

 

Hoe werkt dat met de farmaceutische zorg in Nederland?

De manier waarop in Nederland anno 2017 farmaceutische zorg wordt gegeven stoelt op een groot aantal concepten. De resultante van de toepassing van die concepten is de gezondheidswinst die met medicatie in de breedste zin van het woord kan worden behaald. Voor het verlenen van optimale (farmaceutische) zorg is kennis van deze concepten van belang. In deze tweedaagse Brainfeedcursus worden deze concepten structureel onder de loep genomen. Aan het einde van deze twee dagen neemt u een pakket kennis mee, waarmee up-to-date geïnformeerd bent over de krachten binnen de farmaceutische zorg.

 

Hoe pakken we dat aan?

Allereerst frissen we op hoe geneesmiddelen in een menselijk lichaam tot een effect komen. Weer even op een rijtje: de klinisch farmacologische principes van farmacokinetiek en farmacodynamiek en de uitgebreide uitwerking daarvan in geneesmiddel(groep)en die worden gebruikt als vignet.

 

Wie wordt er beter van?

Een diepgaand beeld dat wordt geschetst van de concepten van farmacokinetiek en -dynamiek biedt de basis om uitgebreid stil te staan bij de responsvariatie. Hoe kan toch dat niet ieder individu op dezelfde manier reageert op hetzelfde medicament? Is het louter het lichaamsgewicht van de patiënt of het lichaamsoppervlak dat de respons bepaalt? Welke rol spelen farmacogenetica, gender-specific pharmacology en metabole doseringsoverwegingen?

Ook staan we stil bij alle regelgeving. Hoe afhankelijk hiervan is beschikbaarheid van de farmaceutische zorg in Nederland eigenlijk? Om hierop een antwoord te kunnen geven nemen we de geneesmiddelontwikkeling in de 4 fasen van geneesmiddelonderzoek onder de loep, bespreken we uitgebreid de registratie van geneesmiddelen en uiteindelijk de vigerende krachten op het gebied van toelating van nieuwe geneesmiddelen tot het verzekerde pakket. Ook hierbij staat, op basis van de uitwerking van deze concepten in vignetten, de inhoudelijkheid van de geneesmiddelkennis op de voorgrond.

 

Docent

Prof. dr. Eric van Roon is sinds 1998 als ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog verbonden aan het Medisch Centrum Leeuwarden. Sinds 2013 is hij hoogleraar Klinische Farmacotherapie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
De onderzoeksactiviteiten van Eric van Roon richten zich op uitkomstenonderzoek binnen de klinische farmacotherapie, in het bijzonder op de hemato-oncologie, antistolling en farmacologie bij bariatrische ingrepen. Naast de directe patiëntenzorg is hij medisch manager van de afdeling Klinische Farmacie & Farmacologie van het Medisch Centrum Leeuwarden en in dezelfde instelling opleider voor de ziekenhuisfarmacie en klinisch farmacologie. Hij is lid van de erkende medisch-ethische toetsingscommissies BeBo en RTPO, de Commissie Geneesmiddelen van de Wetenschappelijke Adviesraad van Zorginstituut Nederland, de Raad Weternschap & Innovatie van de Federatie Medisch Specialisten.

(Meerdaagse) Nascholing
1295
Inclusief cursusmateriaal, tweemaal lunch, diner en overnachting met ontbijt
LocatieBrummen (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Slikken of stikken? dag 1614-12-202009:30 - 17:30
Slikken of stikken? dag 2615-12-202009:00 - 17:00

LocatieBrummen (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Slikken of stikken? dag 1602-12-201909:30 - 17:30
Slikken of stikken? dag 2603-12-201909:00 - 17:00

Brainfeed organiseert meerdaagse masterclasses, congressen en andere nascholingsactiviteiten voor alle artsen, zoals medisch specialisten, verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en huisartsen.  

Homeruslaan 20
3707 GS
Zeist
0653679189
Selecteer een bestand aub.