Opleidingen details Stichting Mens Achter de Patiënt

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Samen, Beter (ID nummer: 378861)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 287-1-2020 t/m 6-1-2021

Relevantie 
Door de toename in de prevalentie van chronische ziekten, co- en multimorbiditeit wordt het steeds belangrijker om niet de afdeling waar men werkt, maar de patiënt centraal te stellen. Zorg dient om de patiënt heen en naar behoefte van de patiënt georganiseerd te worden. Voor zorgverleners betekent dit dat interprofessionele samenwerking in toenemende mate belangrijk wordt in het verlenen van mensgerichte zorg. 

Daarnaast zorgt chronische ziekte vaak voor een fundamentele verandering in het leven van het individu. Veel van de rollen die men vervulde, veranderen of verdwijnen: de partnerrol verandert door mantelzorg, werk komt onder druk te staan of valt soms helemaal weg en ook in de vriendschappelijke sfeer veranderen verhoudingen. Het is dan ook belangrijk dat zorgverleners empathisch handelen en het perspectief van de patiënt kunnen zien. 

Opzet training
Deze twee vaardigheden (i.e. interprofessionele samenwerking en empathisch handelen) blijken in de praktijk goed te combineren in één training. In de training 'Samen, Beter' gaan zorgverleners van verschillende professies (bijv. verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, artsen, physician assistants) gezamenlijk in gesprek met patiënten. Door samen met andere zorgverleners naar een patiënt te kijken, worden deelnemers zich bewust van de verschillen in hoe zij patiënten benaderen. De training bestaat uit drie bijeenkomsten, die gevolgd worden door circa vijftien deelnemers en begeleid worden door een trainer en drie patiënten. De bijeenkomsten worden hieronder toegelicht:

Bijeenkomst 1: Introductie, discussie met patiënten en formuleren persoonlijke leerdoelen (4 uur)
De eerste sessie start met een theoretisch kader over het belang van interprofessionele samenwerking, empathisch handelen en de relatie met betere gezondheidsuitkomsten en patiënttevredenheid. Vervolgens presenteren een aantal patiënten hun ervaringen die vervolgens in diverse werkvormen behandeld worden. De patiënten fungeren hierbij als ervaringsdeskundigen en als coaches. Daarna wordt plenair een introductie met de basisprincipes van verandermanagement gegeven. Vervolgens wordt start-stop-continue analyse gemaakt, van inzichten/activiteiten die gestart, gestopt of gecontinueerd moeten worden naar aanleiding van de gesprekken over de ervaringen van de patiënten. Ten slotte formuleert iedere deelnemer voor zichzelf een persoonlijk leer- of verbeterdoel. Daarbij is een leerdoel gerelateerd aan een attitude of gedrag in het eigen functioneren, terwijl een verbeterdoel ook actie van anderen vergt. 

Mogelijkheid tot coaching:
Tussen bijeenkomsten 1 en 2 werken de deelnemers aan hun leer- en verbeterdoelen en hebben zij de mogelijkheid om hierover in gesprek te gaan met een patiënt die als coach fungeert.

Bijeenkomst 2: Intervisie met collega deelnemers begeleid door patiëntcoach en trainer (1,5 uur)  
De voortgang van de leer- of verbeterdoelen wordt doorgestuurd naar de trainer en naar een patiëntcoach. Vervolgens vindt een intervisie bijeenkomst plaats waarin de deelnemers, in drie groepen van vijf, hun leer- of verbeterdoel en de voortgang die zij hierin geboekt hebben terugkoppelen met de trainer en een patiëntcoach. Deelnemers kunnen elkaar van adviezen voorzien en de trainer, die een expert is op het gebied van gedragsverandering, kan ondersteunen.

Bijeenkomst 3: Plenaire terugkoppeling en start borging (3 uur)   
De trainer van de sessie clustert de leer- en verbeterdoelen van de deelnemers voorafgaand aan de sessies, zodat deze per thema kunnen worden besproken. Daarnaast worden de verbeterdoelen plenair gedeeld en wordt geprobeerd verbindingen te maken tussen verschillende medewerkers die elkaar kunnen helpen in het borgen van verbeteringen. In deze laatste sessie wordt de reis van de patiënt in kaart gebracht, wat nieuwe inzichten op gebied van mensgericht handelen teweegbrengt, waardoor de leer- en verbeterdoelen aangevuld kunnen worden. Indien mogelijk is management aanwezig bij de gehele training, maar in het bijzonder bij de laatste bijeenkomst, zodat de leer- en verbeterdoelen gekoppeld kunnen worden aan organisatiedoelen.

Leerdoelen:

  • Meer kennis en erkenning van elkaars expertise
  • Effectievere communicatie tussen zorgverleners en professionele groepen
  • Betere verwijzing van patiënten binnen interprofessionele teams 
  • Probleemoplossend leren handelen in interprofessionele teams
  • Meer inzicht in de belevingswereld van de patiënt en vaardigheid om bij deze belevingswereld aan te sluiten 
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Meerdaagse) Nascholing
 
0
Deelname wordt betaald door Maastricht MUMC+
Tijd13:00 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDe training ’Samen, Beter’ bestaat uit drie bijeenkomsten die plaatsvinden in de periode van 7-1-2020 tot 5-2-2020, de specifieke data zijn onder voorbehoud.

Stichting Mens Achter de Patiënt heeft ten doel enerzijds (toekomstige) zorgprofessionals kennis te
laten maken met ervaringen van de mens achter de patiënt, en de positieve en/of negatieve invloed die men als zorgprofessional daarop kan hebben en anderzijds patiënten een podium bieden om hun verhalen te delen en het geven van een stem in de ontwikkeling van (toekomstige) zorgprofessional (patiënt empowerment).

Dorpstraat 106
6228BR
Maastricht
Dorpstraat 106
6228BR
Maastricht
+31620134866
Selecteer een bestand aub.