Opleidingen details Boerhaave Nascholing

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Landelijk Hemaferese Symposium (ID nummer: 378823)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing neurologie56-3-2020 t/m 5-3-2021

Dit landelijke symposium Hemaferese (voorheen Haags Hemaferese Symposium) is het platform voor bijscholing op het gebied van hemaferese. Dit dagsymposium is enerzijds bedoeld voor hemaferesemedewerkers en verpleegkundigen die de afereseprocedures uitvoeren, maar ook voor de artsen en medisch specialisten die betrokken zijn bij indicatiestelling en zorg ten aan zien van patiënten en donoren die een hemafereseprocedure ondergaan. Het doel van de dag is dieper in te gaan op veel voorkomende indicaties voor therapeutische aferese door middel van presentaties door experts op de gebieden van myasthenia gravis, anca vasculitis en sikkelcelziekte. Daarnaast zal stamcelmobilisatie en toepassing van autologe stamceltransplantatie centraal staan. Een altijd actuele vraag is hoe stamcellen worden geoogst bij “poor mobilizers?” Hier zal een state of the art lezing over worden gegeven. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag welke rol hemaferese gaat spelen in de toekomstige toepassing van gentherapie bij o.a. sikkelcelziekte en SCID. In de middag zal de focus liggen op veneuze toegang bij patienten en donoren en zal er een interactieve sessie op het programma staan  over de toekomst, beschikbaarheid en toepasbaarheid van hemaferese in de ziekenhuizen. Hoe houd je je team competent en 24/7 paraat? De dag eindigt met een debat tussen twee sprekers.

Hemaferese is een techniek en toepassing die in Nederland wordt uitgevoerd door een relatief kleine groep gespecialiseerde medewerkers en verpleegkundigen. De toepassing bij patienten strekt zich uit over meerdere vakgebieden. Een deel van de medewerkers werkt in ziekenhuizen, een ander deel bij de bloedbank. Er is behalve dit symposium geen andere vorm van bijscholing die niet uitgaat van door de industrie-georganiseerde bijeenkomsten over dit onderwerp. Dit maakt dat er een erg grote behoefte is aan een programma gemaakt door medewerkers uit het veld zelf. Diverse artsen (hematologen, nefrologen, neurologen, IC artsen, transfusieartsen) komen in hun werkzaamheden in aanraking met hemaferese. Deze cursus bied ook hen handvaten om zich te verdiepen in de achtergronden en praktijksituaties.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)KNMG-GAIA
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorgVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
(Meerdaagse) Nascholing
90
Hoofdniveau
Overig
Tijd09:25 - 16:00
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)

Boerhaave Nascholing is de oudste post-academische onderwijsorganisatie op geneeskundig gebied (PAOG) in Nederland.

Met Boerhaave Nascholing wil het LUMC medici en medisch wetenschappelijk onderzoekers inspireren de nieuwste wetenschappelijke inzichten toe te passen. Ons doel is dat zij steeds de best mogelijke patiëntenzorg leveren. Met deze nascholingsmissie wil het LUMC motiveren, enthousiasmeren en aanzetten tot handelen door een hoge kwaliteit van de nascholing. Die hoge kwaliteit betreft:de inhoud, namelijk actuele thema’s;
de vorm, zoals vooraanstaande sprekers, afwisselend en interactief programma, onderwijskundig maatwerk, e-learning e.d.;
de organisatie en de dienstverlening.
 

Hippocratespad 21
2333 ZD
LEIDEN
Postbus 9600
2300 RC
LEIDEN
071-5268515
Selecteer een bestand aub.