Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) (ID nummer: 378597)
Cursus afgewezen!
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal

 Het leidt weinig twijfel dat zedendelicten in onze moderne samenleving worden beschouwd als een van de meest verwerpelijke misdrijven. Een van de manieren waarop het aantal slachtoffers teruggedrongen kan worden, is door het bieden van effectieve behandeling aan plegers, waardoor recidive wordt voorkomen. Het is herhaaldelijk aangetoond dat deze behandelinterventies het meest succesvol zijn wanneer voldaan wordt aan de drie principes van het Risk Need Responsivity (RNR) model. Het risico principe (Risk) dicteert dat de intensiteit van de behandeling afgestemd moet zijn op het recidiverisico van de pleger, dat wil zeggen dat plegers met het hoogste risico de meest intensieve en langdurige interventie dienen te ondergaan. Het behoefte principe (Need) stelt dat de interventie gericht moet zijn op de criminogene behoeften van de pleger, de dynamische risicofactoren die samenhangen met recidive. Het responsiviteit principe (Responsivity) tenslotte, schrijft voor dat de (bij voorkeur cognitieve gedragstherapeutische) interventies aangeboden moeten worden op een manier die aansluit bij de leerstijl van de individuele pleger. Meta-analyses naar de effectiviteit van forensische behandeling hebben laten zien dat vooral interventies die zich richten naar alle drie deze principes succesvol waren in het terugdringen van recidive, zowel bij algemene criminaliteit, als bij geweldsdelicten en seksuele delicten.

 

Een overzicht van het risicotaxatie onderzoek van de afgelopen twintig jaar laat zien dat het recidiverisico van (zeden)delinquenten het meest accuraat vastgesteld kan worden door het gebruik van gestructureerde actuariële risicotaxatie instrumenten. Bij het toewijzen van plegers aan bepaalde interventies, zou het op die manier vastgestelde recidiverisico leidend moeten zijn. De Static-99(R) is wereldwijd het meest gebruikte instrument voor het inschatten van het basis recidiverisico bij zedendelinquenten en laat ook in Nederland een goede voorspellende waarde zien. Voor het bepalen van behandeldoelen en het evalueren van vooruitgang in de behandeling, zijn meer dynamische instrumenten nodig; deze zijn nog volop in ontwikkeling. De Stable-2007/Acute-2007 combinatie is momenteel waarschijnlijk de best onderbouwde en gevalideerde optie.

 De combinatie van de Static-99R, Stable-2007 en Acute-2007, drie onafhankelijke maar aan elkaar te koppelen instrumenten, is in Nederland breed inzetbaar. De Static-99R is bijvoorbeeld zelfstandig geschikt voor pro Justitia rapportage en behandeltoewijzing. De Stable-2007 is geschikt voor het richting geven aan-, en evalueren van de behandeling en Stable-2007 en Acute-2007 zijn samen geschikt voor het nemen van beslissingen over de aard en intensiteit van risicomanagement en toezicht.

Doel
De training leidt de deelnemers op in het gebruik van de Static-99R, Stable-2007 en de Acute-2007 (SSA). Deze vormen een combinatie van statische en dynamische instrumenten voor het inschatten van het risico van toekomstig seksueel en gewelddadig delictgedrag bij zedendelinquenten. De SSA combinatie kan gebruikt worden om beslissingen te nemen omtrent behandeltoewijzing, verloven of het bepalen van intensiteit van toezicht en begeleiding bij terugkeer in de samenleving. Daarnaast is de SSA combinatie van waarde bij het bepalen van behandeldoelen en het evalueren van vooruitgang in de behandeling.

uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
19
30
ja
595
12
46
toetsing en evaluatie
nvt
Hoofdniveau
Volwassenen
Ouderen
Tijd9:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.